Dừng thu phí dịch vụ xuất cảnh qua cửa khẩu Móng Cái

(VTC News) - Bắt đầu từ ngày 1/5 tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Ban quản lý Cửa khẩu triển khai việc tạm dừng thu phí dịch vụ xuất cảnh qua cửa khẩu này.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế