Đột phá của Luật Thuế TNDN sửa đổi

Kinh tếThứ Tư, 18/12/2013 03:13:00 +07:00

Việc áp dụng thuế suất riêng đối với doanh nghiệp nhỏ là bước đột phá của Luật Thuế TNDN sửa đổi.

Việc áp dụng thuế suất riêng đối với doanh nghiệp nhỏ là bước đột phá của Luật Thuế TNDN sửa đổi.

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thị trường tiêu thụ hàng hóa tăng trưởng chậm, hàng tồn kho vẫn còn ở mức cao, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ngay từ những ngày đầu năm 2013 Chính phủ, các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã triển khai hàng loạt giải pháp nhằm mục tiêu phục hồi và tăng trưởng nền kinh tế trong nước.

Doanh nghiệp thoát khó

Đối với các nhóm giải pháp về thuế, việc sửa đổi, bổ sung Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Luật Thuế Giá trị gia (GTGT) theo hướng giảm nghĩa vụ thuế cho một số đối tượng doanh nghiệp, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh nền kinh tế đang khó khăn đã được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao về tinh thần cầu thị, đổi mới và kịp thời.

thuế
 

Để quy định mới của Luật được áp dụng kịp thời, ngày 13/8/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2013/ NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều được áp dụng từ ngày 1/7/2013 của hai bộ Luật trên. Ngày 16/10/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 141/20013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP. Nội dung chủ yếu của chính sách này tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau:

Về giảm thuế suất thuế TNDN cho một số đối tượng doanh nghiệp, quy định doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có tổng doanh thu năm (lấy theo số liệu của năm trước liền kề) không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% kể từ ngày 1/7/2013. Ngoài ra còn có quy định doanh nghiệp thực hiện đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% đối với phần thu nhập từ bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội phát sinh từ ngày 1/7/2013.

Quy định này nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ. Việc áp dụng thuế suất riêng đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ là một bước đột phá của Luật Thuế TNDN sửa đổi, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước đối với đối tượng này, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng tích tụ nhiều hơn, tiếp tục mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh.

Phát triển ổn định

Đối với thị trường bất động sản, đây cũng là một trong những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt là cân đối cung cầu trên thị trường cũng như đảm bảo sự phát triển ổn định bền vững về lâu dài.

Về giảm thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh nhà ở xã hội và nhà ở thương mại có giá bán thấp, chính sách cho phép áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội áp dụng từ ngày 1/7/2013; giảm 50% thuế suất thuế GTGT từ ngày 1/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014 đối với bán, cho thuê hoặc cho thuê mua nhà ở thương mại là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70 m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.

Theo BTC

Bình luận
vtc.vn