Điều gì xảy ra với tiềm thức khi bạn bị thôi miên?

Thôi miên là trạng thái giữa ngủ và thức, có thể khám phá ra tiềm thức ẩn sâu bên trong mỗi người, thậm chí kiểm soát hành vi của họ.

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng