Điểm chuẩn ĐH Công đoàn, ĐH Y tế công cộng, ĐH Tây Bắc

Giáo dụcThứ Tư, 13/08/2014 10:26:00 +07:00

(VTC News) – ĐH Công đoàn, ĐH Y tế công cộng, ĐH Tây Bắc, ĐH Tài nguyên môi trường đã công bố điểm chuẩn vào trường năm 2014.

(VTC News) – ĐH Công đoàn, ĐH Y tế công cộng, ĐH Tây Bắc, ĐH Tài nguyên môi trường đã công bố điểm chuẩn vào trường năm 2014.

Điểm trúng tuyển Trường ĐH Công đoàn năm 2014 cụ thể như sau:

Hệ đại học: 

TT

Ngành

Mã ngành

Khối

Điểm Trúng tuyển

1

Quan hệ lao động

D340408

A

14,0

A1

14,0

D1

14,0

2

Bảo hộ Lao động

D850201

A

15,0

A1

16,0

3

Quản trị Kinh doanh

 

D340101

A

14,5

D1

14,5

4

Quản trị nhân lực

D340404

A

14,5

D1

14,5

5

Kế toán

D340301

A

15,0

D1

15,0

6

Tài chính Ngân hàng

D340201

A

16,0

D1

16,5

 

7

Xã hội học

D310301

C

14,5

D1

14,5

8

Công tác xã hội

D760101

C

16,5

D1

16,0

9

Luật

D380101

C

19,0

D1

17,0

           Hệ cao đẳng:  

STT

Ngành

Mã ngành

Khối

Điểm Trúng tuyển

1

Quản trị Kinh doanh

C340101

A

10,0

D1

10,0

2

Kế toán

C340301

A

10,0

D1

10,0

3

Tài chính Ngân hàng

C340201

A

10,0

D1

10,0

Hệ liên thông

Liên thông Đại học:

TT

Ngành

Mã ngành

Khối

Điểm Trúng tuyển

1

Quản trị Kinh doanh

D340101

A

14,0

D1

14,0

2

Kế toán

D340301

A

15,5

D1

16,0

3

Tài chính Ngân hàng

D340201

A

15,5

D1

15,5

 Liên thông Cao đẳng:

TT

Ngành

Mã ngành

Khối

Điểm Trúng tuyển

1

Kế toán

C340301

A

10,0 

Trường ĐH Y tế công cộng công bố điểm chuẩn với ngành Y tế công cộng là 19 điểm; ngành Xét nghiệm y học dự phòng: 18 điểm. Thí sinh trúng tuyển là thí sinh có điểm thi làm tròn cộng điểm ưu tiên khu vực cộng điểm ưu tiên đối tượng. 

Trường làm thủ tục nhập học vào ngày 4/9/2014. Nếu không nhận được giấy nhập học, thí sinh liên hệ với Phòng Công tác chính trịQuản lý sinh viên để được hướng dẫn về thủ tục nhập học.

 

Trường ĐH Tây Bắc quy định điểm trúng tuyển (NV1) vào các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 như sau:

Đào tạo trình độ đại học:

Stt

Mã ngành

Tên ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển

1

D140201

Giáo dục Mầm non

M

12,0

2

D140202

Giáo dục Tiểu học

A

14,5

A1

14,5

C

14,5

D1

14,5

3

D140205

Giáo dục Chính trị

C

13,5

D1

13,5

4

D140206

Giáo dục Thể chất

T

12,0

5

D140209

Sư phạm Toán

A

13,0

A1

13,0

6

D140210

Sư phạm Tin học

A

13,0

A1

13,0

D1

13,0

7

D140211

Sư phạm Vật lý

A

13,0

A1

13,0

8

D140212

Sư phạm Hoá học

A

13,0

B

14,0

9

D140213

Sư phạm Sinh

A

13,0

B

14,0

10

D140217

Sư phạm Ngữ văn

C

13,0

D1

13,0

11

D140218

Sư phạm Lịch sử

C

13,0

D1

13,0

12

D140219

Sư phạm Địa lý

A

13,0

C

13,0

D1

13,0

13

D140231

Sư phạm Tiếng Anh

D1

13,0

14

D340101

Quản trị Kinh doanh

A

13,0

A1

13,0

D1

13,0

15

D340301

Kế toán

A

13,0

A1

13,0

D1

13,0

16

D480201

Công nghệ thông tin

A

13,0

A1

13,0

D1

13,0

17

D620105

Chăn nuôi

A

13,0

A1

13,0

B

14,0

18

D620109

Nông học

A

13,0

A1

13,0

B

14,0

19

D620112

Bảo vệ thực vật

A

13,0

A1

13,0

B

14,0

20

D620205

Lâm sinh

A

13,0

A1

13,0

B

14,0

21

D850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

A

13,0

A1

13,0

B

14,0

 Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng:   

Stt

Mã ngành

Tên ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển

1

C140209

Sư phạm Toán (Toán - Lý)

A

10,0

A1

10,0

2

C140212

Sư phạm Hoá học (Hóa - Sinh)

A

10,0

B

11,0

3

C140217

Sư phạm Ngữ văn (Văn - GDCD)

C

10,0

D1

10,0

4

C140218

Sư phạm Lịch sử (Sử - Địa)

C

10,0

D1

10,0

5

C140206

Giáo dục Thể chất

T

9,0

6

C140201

Giáo dục Mầm non

M

9,0

7

C140202

Giáo dục Tiểu học

A

10,0

A1

10,0

C

10,0

D1

10,0

8

C140231

Sư phạm Tiếng Anh

D1

10,0

9

C340301

Kế toán

A

10,0

A1

10,0

D1

10,0

10

C620205

Lâm sinh

A

10,0

A1

10,0

B

11,0

11

C620112

Bảo vệ thực vật

A

10,0

A1

10,0

B

11,0

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng vừa công bố điểm trúng tuyển. Theo đó, điểm chuẩn theo các khối thi như sau: Khối A: 18 điểm, khối A1: 18,5 điểm; khối B: 19,5 điểm và khối D1: 18 điểm.

Những thí sinh đủ điểm chuẩn vào trường theo khối thi nhưng không đủ điểm chuẩn vào ngành học đã đăng ký đuơcj đăng ký sang học những ngành còn chỉ tiêu.

Cụ thể, thí sinh thi khối A, A1, đạt từ 19 đến 19,5 điểm; khối B đạt từ 20 đến 20,5 điểm được phép chuyển vào ngành Kxy thuật trắc địa – Bản đồ. Nếu không có nguyện vọng học ngành này có thể sang một trong số các ngành: Khí tượng học, Thủy văn, Biến đổi khí hậu vầ phát triển bền vững, Kỹ thuật địa chất, Quản lý biển, Khí tượng thủy văn biển.

Những thí sinh thi khối D1 đạt điểm từ 18 đến 19 điểm được đăng ký học tạo 1 trong 3 ngành: Thủy văn, Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững, Khí tượng học.

Thí sinh khối A đạt từ 18 đến 18,5 điểm, khối A1 đạt 18,5, khối B đạt 19,5 điểm được đăng ký vào học một trong các ngành: Khí tượng học, Kỹ thuật địa chất, Quản lý biển, Khí tượng thủy văn biển.


Minh Đức

Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !