ĐH Quốc gia được tuyển sinh riêng

Giáo dụcThứ Ba, 16/04/2013 08:15:00 +07:00

(VTC News)- Đây là điểm mới mà Bộ GD – ĐT vừa công bố trong dự thảo về quy chế tổ chức, hoạt động của ĐH Quốc gia.

(VTC News)- Đây là điểm mới mà Bộ GD – ĐT vừa công bố trong dự thảo về quy chế tổ chức, hoạt động của ĐH Quốc gia.

Bộ GD - ĐT vừa công bố dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐH Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên. Đáng chú ý, trong điều 28 về chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức thi của dự thảo này nêu rõ:

Giám đốc ĐH Quốc gia sẽ quyết định tổng chỉ tiêu đào tạo dựa trên nhu cầu đào tạo và năng lực  đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, đảm bảo yêu cầu cao về chất lượng đào tạo; đồng thời phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển sinh của các đơn vị thành viên; chỉ đạo thống nhất công tác tuyển sinh.

Đặc biệt, trường còn có thể được quyết định phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh.

ĐH Quốc Gia Hà Nội
ĐH Quốc Gia Hà Nội 

Ngoài ra, dự thảo này cũng quy định thẩm quyền mở ngành mới đã có trong danh mục ngành mà Bộ GD – ĐT phê duyệt hoặc thí điểm sẽ thuộc về giám đốc ĐH Quốc gia.

Về chương trình đào tạo và giáo trình, dự thảo này cũng nêu rõ:  ĐH Quốc gia và các đơn vị thành viên được phát triển và sử dụng các chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến ở nước ngoài. Trong đó, giám đốc sẽ quyết định các khối kiến thức, các môn học chung trong chương trình đào tạo, còn hiệu trưởng sẽ là người tổ chức thực hiện.

Về văn bằng, chứng chỉ cấp cho người học: Giám đốc ĐH Quốc gia cấp bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ cho người học được đào tạo tại đơn vị trực thuộc; và bằng tiến sĩ danh dự, còn hiệu trưởng sẽ cấp bằng, chứng chỉ cho người học được đào tạo tại đơn vị thành viên.

Công tác in, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ văn bằng thực hiện theo quy định của Bộ GD - ĐT.


Toàn bộ dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của ĐH Quốc gia xem tại đây 14341quycheDHQG.doc


Phạm Thịnh

Bình luận
vtc.vn