giảng viên - VTC News
Tìm thấy 137 kết quả với từ khóa “

giảng viên

Vì sao đề án 911 'chết' giữa chừng?

Vì sao đề án 911 'chết' giữa chừng?

Video 11:10 22/11/2017 0

Đề án đào tạo 20.000 tiến sĩ (đề án 911) đã không thể đạt được mục tiêu theo kế hoạch đặt ra, vì sao một đề án được kỳ vọng như thế lại bị dừng giữa chừng?