Đề xuất miễn học phí công lập cho trẻ 5 tuổi

Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi hệ giáo dục công lập do hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ.

VTC1
Tags:

Bình luận

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế

Góc thư giãn

Truyền hình thể thao