Đề xuất miễn học phí công lập cho trẻ 5 tuổi

Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi hệ giáo dục công lập do hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ.

VTC1
Tags:

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO