Để vay 20 tỷ đồng, Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái cần những điều kiện gì?

(VTC News) - Theo các chuyên gia ngân hàng, để vay được ngân hàng 20 tỷ đồng, người vay phải có tài sản thế chấp khoảng 28 tỷ đồng.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113