Đất đô thị dưới 30m2 sẽ không được xây dựng

(VTC News) – Theo nội dung chủ yếu của bản Dự thảo Quy định quản lí quy hoạch kiến trúc đối với các công trình xây dựng hai bên tuyến đường đô thị, các lô đất có diện tích nhỏ hơn 30m2 và có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu nhỏ hơn 3m sẽ không đủ điều kiện xây dựng.

Ngày 21/4, trong cuộc hội thảo tại UBND Tp.Hà Nội, các đại biểu đã thảo luận các nội dung trong bản Dự thảo Quy định quản lý quy hoạch kiến trúc đối với các công trình xây dựng hai bên tuyến đường đô thị nhằm đưa ra các biện pháp quản lí, kiểm soát các công trình riêng lẻ, nhà liên kế trên các tuyến đường mới mở (mặt cắt đường từ 13m trở lên chưa có Quy chế quản lí kiến trúc hoặc quy hoạch chi tiết) đồng thời giải quyết các tồn tại hiện có trong quá trình quản lí, xây dựng công trình hai bên tuyến đường hiện hữu trên địa bàn thành phố.

Tại Điều 6 của bản Dự thảo quy định các lô đất có diện tích nhỏ hơn 30m2 và có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu nhỏ hơn 3m nằm trên hai tuyến đường được hình thành sau ngày Quyết định này có hiệu lực sẽ không đủ điều kiện xây dựng.

 
Các lô đất có đủ điều kiện xây dựng phải có diện tích từ 30m2 trở lên, có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu nhỏ hơn 3m nằm trên hai tuyến đường được hình thành sau ngày Quyết định này có hiệu lực

Đối với các lô đất không đủ điều kiện xây dựng hình thành trước ngày Quyết định này có hiệu lực được quy định cụ thể như sau:

Các lô đất hình thành trước khi Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thì được quy định và xử lí theo Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, nếu diện tích phần đất còn lại nhỏ hơn 15m2  có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 3m thì không được phép xây dựng.

Nếu diện tích phần đất còn lại nhỏ từ 15m2  đến  40m2 có chiều rộng mặt tiền từ 3m trở lên và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 3m thì được phép xây dựng không quá 2 tầng.
    
Đối với các lô đất hình thành sau khi Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg có hiêu lực đến thời điểm trước khi quyết định của Dự thảo có hiệu lực thì xử lí theo các văn bản về cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố. Cụ thể, lô đất có diện tích nhỏ hơn 15m2 có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 3m thì không được phép xây dựng, có thể cải tạo theo hiện trạng.

Lô đất có diện tích từ 15m2 trở lên, có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên thì khuyến khích áp dụng các nội dung theo quy định từ Điều 7 đến Điều 14 của quy định này để xử lí.

Trường hợp lô đất nằm trên tuyến đường và hai bên tuyến đường đã ổn định hoặc hợp khối công trình thì có thể xem xét xây dựng mới để hoàn thiện cảnh quan tuyến phố nhưng phải được cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.
    
Tô Anh

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN