Dân bỏ việc đi xem nhật thực, Mỹ thiệt hại gần 690 triệu USD

(VTC News) - Ước tính nền kinh tế Mỹ tổn thất gần 690 triệu USD do người lao động đồng loạt dừng làm việc để xem nhật thực.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế