Cuộc sống khắc nghiệt bên trong nhà tù khét tiếng nhất ở Mỹ

(VTC News) - ADX là nhà tù duy nhất ở Mỹ có cấp độ an ninh tối đa với tiêu chí chỉ giam giữ những thành phần được xem là đã bị loại khỏi thế giới loài người.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế