• Zalo

Công ty cũ của ông Hà Văn Thắm thoái vốn khỏi hai dự án khủng

Kinh tế Chủ Nhật, 31/03/2019 19:01:00 +07:00

Thương vụ thành công, Công ty cổ phần Khách sạn và dịch vụ Đại Dương (Ocean Hospitality) sẽ thu về hơn 600 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Khách sạn và dịch vụ Đại Dương (Ocean Hospitality, mã OCH) vừa công bố 2 bản trích lục nghị quyết hội đồng quản trị họp ngày 26/3 vừa qua về việc chuyển nhượng phần vốn góp tại dự án Starcity Airport và Công ty Viptour Togi.

A

 OCH muốn thoái vốn khỏi 2 dự án Starcity Airport và Starcity Westlake.

Theo đó, OCH phê duyệt chủ trương và đồng ý thoái vốn góp tại dự án Starcity Airport (40% dự án) với mức giá chuyển nhượng 100% dự án Starcity Airport tối thiểu là 322,5 tỷ đồng, đã bao gồm VAT (gồm 40% phần vốn góp của OCH và 60% phần vốn góp của TL Pegasus).

Hội đồng quản trị OCH giao Tổng giám đốc và các thành viên hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ban hành nghị quyết, để lựa chọn đối tác trả giá cao nhất. Thương vụ dự kiến hoàn thành trong quý 2/2019.

Cùng đó, OCH cũng công bố bản trích lục nghị quyết về việc phê duyệt đề xuất chuyển nhượng phần vốn góp của OCH tại công ty Viptour Togi.

Trong đó OCH chấp thuận việc thoái 100% vốn góp Viptour Togi mà OCH đang nắm giữ từ giao dịch mua lại của EMC trên cơ sở giá chuyển nhượng không thấp hơn 290 tỷ đồng.

Điều kiện đi kèm là bên mua phải kế thừa nguyên trạng tình trạng pháp lý của dự án Starcity Westlake, kế thừa các công nợ liên quan dự án (nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, công nợ liên quan đến nhà thầu...) và bên mua bằng chi phí của mình phải tự hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho giao dịch nhận chuyển nhượng 100% vốn cổ phần công ty Viptour Togi.

Đồng thời giao Tổng giám đốc và các thành viên hội đồng quản trị tìm kiếm, giới thiệu đối tác chấp nhận các điều kiện chuyển nhượng trên trong vòng 1 tháng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2018 của OCH cho thấy giá trị chi phí xây dựng dở dang ghi nhận tại dự án Starcity Westlake Hà Nội hơn 171 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu OCH của Ocean Hospitality rơi vào diện kiểm soát từ 16/4/2018 do lợi nhuận sau thuế công ty mẹ hai năm 2016 và 2017 là âm.

Hiện, OCH đang gánh khoản nợ 2.046 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn 1.449 tỷ đồng, nợ dài hạn 596 tỷ đồng, khiến doanh nghiệp phải trả 83 tỷ đồng lãi vay kể từ 1/1 – 31/12/2018.

Ocean Hospitality tiền thân là Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Bảo Long, được thành lập năm 2006. Năm 2009, doanh nghiệp này đổi tên như hiện nay và thành công ty con của Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) của ông Hà Văn Thắm.

Ông Hà Văn Thắm đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ocean Hospitality cho tới khi bị bắt vào cuối 2014.

Hoàng Hưng
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin