Cộng đồng mạng kêu gọi ra chế tài quản lý Minh Béo

(VTC News) - Nhiều ý kiến cho rằng Minh Béo phạm tội ấu dâm ở Mỹ nhưng luật pháp Việt Nam cũng nên có chế tài quản lý anh ta.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế