Công cụ hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp

(VTC News) - Việc áp dụng các công cụ cải tiến NSCL đang giúp cho doanh nghiệp có những thay đổi thiết thực về năng suất, chất lượng, đồng thời giúp DN có được bước phát triển bền vững.

Bình luận

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế