Báo Điện tử VTC News

Công chức Hà Nội phải hạn chế nói ngọng, không được nói trống không

(VTC News) - Theo dự thảo chuẩn mực văn hóa phát ngôn, công chức Hà Nội phải hạn chế nói ngọng, nói lắp, dùng từ địa phương, tuyệt đối không nói trống không, cộc lốc, người vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

VTC14

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO