Cổ đông Vietcombank sẽ ôm gọn 'quà' hơn 9.000 tỷ đồng

(VTC News) – Bên cạnh việc nhận 2.665 tỷ đồng cổ tức, cổ đông Vietcombank sẽ ôm gọn thêm phần thưởng trị giá hơn 9.000 tỷ đồng.

Cổ đông được thưởng hơn 9.000 tỷ đồng

Sáng 15/4/2016, Vietcombank tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 9. Nhiều tờ trình Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua. Trong đó, một trong những quyết định khiến cổ đông nức lòng chính là Vietcombank sẽ phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35% cho cổ đông hiện hữu.

Sau khi phát hành cổ phiếu thưởng, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ là 9.327,57 tỷ đồng. Vốn điều lệ của Vietcombank sẽ nâng lên 35.977,78 tỷ đồng. Đây là mức thưởng rất lớn trong hệ thống ngân hàng. Chưa cần phương án phát hành này, Vietcombank đã là ngân hàng có vốn hóa thị trường lớn nhất trong hệ thống.
Vietcombank sẽ phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35% cho cổ đông hiện hữu. 

Vietcombank sẽ phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35% cho cổ đông hiện hữu. 


Còn tính trên toàn sàn chứng khoán, có thời điểm Vietcombank đứng ở vị trí số 1. Hiện nay, với 112.730 tỷ đồng, vốn hóa thị trường Vietcombank chỉ đứng sau Vinamilk.

Bên cạnh phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 25%, năm 2016, Vietcombank còn có kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài với tỷ lệ tối đa 10% vốn điều lệ Vietcombank tại thời điểm chào bán.

Theo phương án phát hành riêng lẻ này, Vietcombank dự kiến sẽ phát hành cho tối đa 10 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, trong đó có thể bao gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu của Vietcombank. Trong trường hợp chào bán tất cả 10% vốn cho một nhà đầu tư hay một nhóm nhà đầu tư có liên quan, Vietcombank sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán.

Sau khi tăng vốn, tỷ lệ sở hữu của Nhà nước sẽ giảm từ 77% xuống còn 70%, Cổ đông chiến lược nước ngoài (Mizuho Bank) sẽ giảm từ 15% xuống còn hơn 13%.

Đây là kế hoạch nhằm thực hiện tầm nhìn chiến lược xây dựng Vietcombank trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam và 1 trong 300 Tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất vào năm 2020.

Trước đó, cổ đông Vietcombank đã nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%, tương đương 2.665, tỷ đồng. Theo kế hoạch năm 2016, Vietcombank sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ tối đa 10%.

Kế hoạch “tiêu tiền”

Vietcombank cũng thông báo lộ trình thực hiện, kế hoạch sử dụng vốn điều lệ tăng thêm. Theo đó, Vietcombank dành 1.000 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ (xây dựng trụ sở làm việc, mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư công nghệ và tài sản cố định).

Để đầu tư thành lập một số công ty con đã được ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương và tăng vốn góp vào một số đơn vị hiện có, tìm kiếm cơ hội tham gia góp vốn vào các dự án đầu tư góp vốn hiệu quả, Vietcombank sẽ chi 500 tỷ đồng.

Đáng chú ý nhất, Vietcombank dành 11.430 tỷ đồng để mở rộng hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn và các hoạt động kinh doanh khác của Vietcombank.

Ngoài ra, Vietcombank tăng vốn điều lệ để chuẩn bị cho khả năng M&A khi điều kiện cho phép.

Nếu kế hoạch tăng vốn được thực hiện, vốn điều lệ Vietcombank tăng mạnh. Thế nhưng, ngân hàng lại đặt ra các chỉ tiêu kinh doanh khá khiêm tốn.

Cụ thể, năm 2016, Vietcombank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 765.438 tỷ đồng, tăng trưởng 13,5% so với năm trước; dư nợ khách hàng đạt 452.967 tỷ đồng, tăng 17%; tiền gửi của khách hàng đạt 578.458 tỷ đồng, tăng 15%; lợi nhuận trước thuế đạt 7.500 tỷ đồng, tăng 10% so với kết quả thực hiện năm 2015.Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới mức 2,5%.

Bảo Linh
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN