Clip: Tổng Bí thư phát biểu bế mạc Hội nghị T.Ư 6

(VTC News) - Chiều 15/10, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra sau 15 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc.
Video Tổng bí thư phát biểu bế mạc Hội nghị:

Nguồn: VTC

» Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
» Video: Khai mạc Hội nghị Trung ương 6, khóa XI

P.V
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN