Clip: Đại biểu đền Trần lách khe cửa hẹp mang lễ lộc ra về

(VTC News) - Ngay sau khi nghi lễ khai ấn kết thúc, rất nhiều đại biểu đeo thẻ được ưu tiên vào bên trong phủ Thiên Trường, sau đó đi ra với nhiều những lễ lộc trên tay.

Ở đền Trần xưa nay nhiều người có quan niệm trong năm sẽ rất may mắn nếu lấy được các đồ vật ở đây mang về.

Tuy nhiên, nhìn đoàn đại biểu đi ra hàng đoàn trên tay cầm lộc trong khi người dân chờ đợi được vào lễ thì đó là hình ảnh không đẹp trong lễ hội Khai ấn.

>>> Đọc thêm: Chen lấn xông vào xin ấn đền Trần: Dân công đức nhiều tiền, ấn xin sẽ được nhiều

VIỆT AN - KIM THƯỢC

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO