Chuyện ly kỳ về nơi cất giữ báu vật 'voi vàng' của Vua Hàm Nghi

(VTC News) - Báu vật của Vua Hàm Nghi tạ lễ gồm hai con voi vàng, sau voi vàng là hai con nghê đồng, hai thanh kiếm thần bằng đồng nung, lưỡi trắng có cán bằng gỗ chạm hình rồng phượng sơn son thiếp vàng.

 

VTC16

Bình luận

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế

Góc thư giãn

Truyền hình thể thao