Chuyện lạ: Chó làm 'vú em' của 10 gà con

(VTC News) - Chú chó lai Coyote Retriever yêu thương, chăm sóc 10 chú gà con như một vú em thực thụ.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế