• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Chuột tìm kiếm bom mìn nhanh như cắt

Chuột có thể phát hiện bom mìn đang được nuôi tại SieamReap (Campuchia) để tìm kiếm những quả bom, mìn còn sót lại từ thời Khmer Đỏ

Chuột có thể phát hiện bom mìn đang được nuôi tại SieamReap (Campuchia) để tìm kiếm những quả bom, mìn còn sót lại từ thời Khmer Đỏ

Đây là chương trình được sự phối hợp từ tổ chức phi lợi nhuận Bỉ APOPO.

Đây là chương trình được sự phối hợp từ tổ chức phi lợi nhuận Bỉ APOPO.

Đây là loại chuột má phồng Gambia được nhập từ Tanzania.

Đây là loại chuột má phồng Gambia được nhập từ Tanzania.

Nếu như con người chỉ nhờ máy dò tìm bom mìn tìm kiếm trên diện tích 20m2 mỗi ngày thì loại chuột này có thể tìm trên diện tích gấp 10 lần như thế

Nếu như con người chỉ nhờ máy dò tìm bom mìn tìm kiếm trên diện tích 20m2 mỗi ngày thì loại chuột này có thể tìm trên diện tích gấp 10 lần như thế

Các con chuột trong quá trình đào tạo để tìm kiếm bom mìn còn sót lại

Các con chuột trong quá trình đào tạo để tìm kiếm bom mìn còn sót lại

Mỗi lần chuột tìm ra bom hoặc mìn sẽ được trả công với bơ, đậu phộng

Mỗi lần chuột tìm ra bom hoặc mìn sẽ được trả công với bơ, đậu phộng

Chuột này nhỏ, chạy nhanh, không gây nổ bom hoặc mìn

Chuột này nhỏ, chạy nhanh, không gây nổ bom hoặc mìn

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất