Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ đối với phát triển kinh tế - xã hội

Sau 5 năm triển khai, chương trình đã tạo ra một hướng đi mới cho các ban ngành, địa phương và các cơ quan chuyên môn trong việc triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, doanh nghiệp tạo dựng và phát triển tài sản trí tuệ.

Nguồn: VietQ

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN