Chung kết Olympia 2016: Phần khởi động của Vũ Tuấn

(VTC News) - Lâm Vũ Tuấn hoàn thành phần thi Khởi động với 90 điểm.

 

Nguồn: VTV

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế