Chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII, Trung ương rất thận trọng

Chính trịThứ Năm, 08/10/2020 08:18:00 +07:00
(VTC News) -

Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng khẳng định: “Chuẩn bị nhân sự cho kỳ Đại hội này, TƯ rất thận trọng, vì có những bài học để lọt vào cấp cao đối với người suy thoái".

Một nội dung được đặc biệt quan tâm tại Hội nghị Trung ương 13 lần này là xem xét công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng; phẩm chất, năng lực, uy tín của cán bộ. Đặc biệt nhấn mạnh không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn vào Trung ương. 

Đồng tình với phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cán bộ, đảng viên và nhân dân đề nghị phải nâng cao chất lượngỦy viên Trung ương để quyết định những vấn đề rất trọng đại của đất nước. Đồng thời, đề nghị phải kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội, vận động, cục bộ, phe cánh…

Chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII, Trung ương rất thận trọng - 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm đến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII bám sát phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII.

Giáo sư, Tiến sỹ Trần Ngọc Đường, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đặc biệt chú ý đến quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh “không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn vào Trung ương”.

Tiến sỹ Trần Ngọc Đường khẳng định: “Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh chất lượng cao hơn yếu tố cơ cấu. Bởi vì trong quá trình bầu cử có vấn đề cơ cấu. Nhưng Tổng Bí thư nhấn mạnh, không vì cơ cấu mà giảm mất chất lượng. Vì vậy theo tôi phải nâng cao chất lượng để quyết định những vấn đề rất trọng đại, những vấn đề rất phức tạp và khó khăn".

Việc lựa chọn cán bộ Trung ương phải bảo đảm dân chủ, công bằng, công tâm, khách quan, minh bạch; kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện công tác nhân sự, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đề nghị phải kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội, vận động, cục bộ, phe cánh… Phải đặt lợi ích chung của Đảng, của dân tộc lên trên hết.

Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam, ông Vũ Trọng Kim đánh giá cao quan điểm lựa chọn cán bộ vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ trong bài phát biểu.

Ông Vũ Trọng Kim cho biết: “Đảng không cho phép lựa chọn những người đó vào Ban chấp hành Trung ương, tôi cho đó là vấn đề đảm bảo Đảng trong sạch, vững mạnh. Những yêu cầu đặt ra như thế để đảm bảo sự liêm chính, chí công, vô tư và đặt hết lợi ích của dân tộc, nhân dân, của Đảng lên trên hết. Thông qua bộ lọc, lựa chọn chắc chắn từ cơ sở, để những thành phần không trong sáng sẽ tách biệt, không tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng”.

Chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII, Trung ương rất thận trọng - 2

PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn - Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng quan điểm này, Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: “Chuẩn bị nhân sự cho kỳ Đại hội này, Trung ương rất thận trọng, vì có những bài học để lọt vào cấp cao đối với người suy thoái. Bài học đó phải rút ra ngay trong Đại hội này phải hết sức thận trọng.

Vấn đề tinh thần như thế, nhưng làm cách nào biết được thì trách nhiệm không chỉ trung ương, của các cấp lãnh đạo, ngay cả từng đảng viên trong cơ quan đơn vị phải có trách nhiệm”.

Một số cán bộ, đảng viên cũng cho rằng: Kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác nhân sự nhưng không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhất là nhân sự cấp cao.

Trong phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng phải bảo đảm “trong ấm, ngoài êm” với mục tiêu “xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương mạnh, một Bộ Chính trị mạnh, một Ban Bí thư mạnh, thật sự đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động… xứng đáng với niềm tin yêu và sự mong đợi của toàn Đảng và nhân dân. 

Công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương là công việc vô cùng hệ trọng. Việc thảo luận, cân nhắc, lựa chọn kỹ trước khi ghi phiếu biểu quyết đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, bám sát phương hướng và quy trình công tác nhân sự của Trung ương khóa XII.

Từ kết quả Hội nghị Trung ương lần này, cũng như ý kiến góp ý của Trung ương, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo việc tiếp tục chuẩn bị, xem xét, bổ sung hoàn thiện các phương án về nhân sự, bảo đảm đủ về số lượng, đúng về tiêu chuẩn, chất lượng và hoàn chỉnh các hồ sơ trước khi trình Đại hội XIII của Đảng.

Lại Hoa/VOV1
Bình luận
vtc.vn