Choáng váng số lượng ấn được phát ra ngày đầu khai ấn đền Trần

VideoThứ Sáu, 02/03/2018 16:12:00 +07:00

Dù trời mưa nhưng biển người vẫn thức xuyên đêm để xin ấn tại đền Trần, 20 vạn ấn được phát ra trong ngày đầu khai ấn.

VTC1

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn