Chợ Tết 0 đồng dành cho người nghèo ở Hà Nội

(VTC News) - Lần đầu tiên, tại Thủ đô Hà Nội có Chợ Tết cộng đồng với nhiều mặt hàng chợ Tết với giá 0 đồng dành cho người nghèo.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế