Chính sách thuế với hộ kinh doanh sẽ theo hướng đơn giản, minh bạch

(VTC News) - Lãnh đạo Tổng cục Thuế khẳng định, mục tiêu của các chính sách thuế đối với hộ kinh doanh theo hướng đơn giản, minh bạch và đặc biệt không nhằm tăng thu đối với nhóm này.

Thống kê của Tổng cục Thuế, tổng thu nhóm hộ kinh doanh chiếm chưa đến 2% tổng thu  ngân sách nhà nước và mức thuế áp dụng với nhóm hộ kinh doanh là rất thấp. Chẳng hạn như kinh doanh thương mại (chiếm trên 80%) chỉ có 2%. Và tới đây, năm 2016 số thu từ nhóm này có khả năng còn giảm vì có nhiều hộ kinh doanh lớn sẽ chuyển sang thành lập doanh nghiệp. Mặt khác, khi quản lý chặt sẽ có nhiều hộ kinh doanh có mục đích mua hóa đơn, gian lận bị thu hẹp lại
 

 


Từ năm 2015, Bộ Tài chính đã cải cách nhiều trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh (bao gồm cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình) sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có doanh thu trên 100 triệu/năm sẽ nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu (tùy theo ngành nghề kinh doanh), khai thuế 1 lần/năm, nộp thuế 4 lần/năm và không phải quyết toán thuế vào cuối năm, thay cho việc phải nộp thuế trên cơ sở doanh thu trừ chi phí và các khoản giảm trừ và áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần và phải quyết toán thuế vào cuối năm (nếu có nhiều nguồn thu nhập hoặc được hoàn thuế) như trước đây.

Hàng tháng, căn cứ tình hình biến động trong hoạt động kinh doanh của cá nhân (cá nhân mới ra kinh doanh; cá nhân ngừng, nghỉ kinh doanh; cá nhân thay đổi quy mô, ngành nghề kinh doanh hoặc thay đổi phương pháp tính thuế...) hoặc do những thay đổi về chính sách thuế có ảnh hưởng đến doanh thu khoán và mức thuế khoán phải nộp thì cơ quan thuế điều chỉnh, bổ sung và thông báo lại tiền thuế phải nộp trong tháng, quý cho cá nhân nộp thuế khoán.

Lãnh đạo Vụ Quản lý thuế TNCN cũng cho hay, song song với việc đơn giản, minh bạch công khai về thuế đối với hộ kinh doanh, để tăng cường quản lý, Thông tư 92 của Bộ Tài chính quy định áp dụng phương pháp quản lý thuế theo rủi ro đối với Hộ kinh doanh. Đây là phương pháp quản lý thuế hiện đại, lần đầu tiên quy định áp dụng phương pháp này cho cho Hộ kinh doanh, trước đó mới chỉ áp dụng cho doanh nghiệp.

Tại Việt Nam hiện nay, hộ, cá nhân kinh doanh có thể phân ra hai nhóm: nhóm thứ nhất là những hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống và nhóm thứ hai là những hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm trên một trăm triệu đồng. Việc sử dụng hóa đơn của hộ, cá nhân kinh doanh cũng có thể chia ra theo hai nhóm tương ứng, sử dụng hóa đơn của  hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống và sử dụng hóa đơn của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm trên một trăm triệu đồng.

Sơn Hiếu

Chủ đề:
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU