• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Chiêm ngưỡng các thế hệ xe tự hành trên Sao Hoả

Hình ảnh một chân của xe tự hành Phoenix, được chụp lại ngay sau khi hạ cánh thành công trên Sao Hoả

Hình ảnh một chân của xe tự hành Phoenix, được chụp lại ngay sau khi hạ cánh thành công trên Sao Hoả

Xe tự hành Phoenix trong công cuộc tìm kiếm những dấu hiệu cho sự sống trên Sao Hoả

Xe tự hành Phoenix trong công cuộc tìm kiếm những dấu hiệu cho sự sống trên Sao Hoả

Những hình ảnh mà xe tự hành Sprit chụp được trên Sao Hoả

Những hình ảnh mà xe tự hành Sprit chụp được trên Sao Hoả

Túi khí bảo vệ xe tự hành khi tiếp đất Sao Hoả

Túi khí bảo vệ xe tự hành khi tiếp đất Sao Hoả

Dù được thiết kế để làm chậm quá trình rơi tự do qua bầu khí quyển của Sao Hoả

Dù được thiết kế để làm chậm quá trình rơi tự do qua bầu khí quyển của Sao Hoả

Những túi khí khổng lồ đang được thử nghiệm để giúp Opportunity hạ cánh trên bề mặt Sao Hoả

Những túi khí khổng lồ đang được thử nghiệm để giúp Opportunity hạ cánh trên bề mặt Sao Hoả

Thế hệ xe tự hành đời thứ 2- Opportunity

Thế hệ xe tự hành đời thứ 2- Opportunity

Các nghệ sĩ đã mô tả lại hình ảnh xe tự hành Mars Pathfinder hạ cánh trên Sao Hoả

Các nghệ sĩ đã mô tả lại hình ảnh xe tự hành Mars Pathfinder hạ cánh trên Sao Hoả

Hình ảnh xe tự hành Mars Exploration Rover trên Sao Hoả

Hình ảnh xe tự hành Mars Exploration Rover trên Sao Hoả

Địa điểm tiếp đất  của xe tự hành Curiosity: 4,6 vĩ độ Nam- 137,4 kinh độ Đông, gần chân núi Sharp, bên trong Miệng hố Gale.

Địa điểm tiếp đất của xe tự hành Curiosity: 4,6 vĩ độ Nam- 137,4 kinh độ Đông, gần chân núi Sharp, bên trong Miệng hố Gale.

Do kích thước quá lớn, xe tự hành Curiosity không thể tự hạ cánh lên Sao Hoả bằng túi khí hỗ trợ như dự tính. Thay vào đó, Phòng thí nghiệm khoa học Sao Hoả (MSL) đã phải sử dụng đến một hệ thống cần cẩu trên không để giúp nó hạ cánh an toàn.

Do kích thước quá lớn, xe tự hành Curiosity không thể tự hạ cánh lên Sao Hoả bằng túi khí hỗ trợ như dự tính. Thay vào đó, Phòng thí nghiệm khoa học Sao Hoả (MSL) đã phải sử dụng đến một hệ thống cần cẩu trên không để giúp nó hạ cánh an toàn.

Hình ảnh của xe tự hành Curiosity trên Sao Hoả

Hình ảnh của xe tự hành Curiosity trên Sao Hoả

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất