Cây tre Việt Nam

(VTC News) - Cây tre gắn liền với đời sống của người Việt Nam, nó đã trải qua suốt chiều dài lịch sử từ dựng nước đến ngày nay.

Xem thêm tại: https://www.youtube.com/watch?v=nMwnkly8PYA
và: https://www.youtube.com/c/vnotv


Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU