Cây sưa cổ thụ mua ở đình làng Đông Cốc nằm chỏng chơ xó nhà đại gia Bắc Ninh

Để có được "báu vật" này, đại gia Bắc Ninh đã phải chi tới 24,5 tỷ đồng, tuy nhiên, sau nhiều tháng vẫn chưa có người hỏi mua.

Nguồn: Thời Đại

Bình luận

Tin giá vàng

Bảo vệ người tiêu dùng

Chính sách thuế và cuộc sống