Cặp song sinh dính liền lấy vợ khác nhau, sinh 21 người con

(VTC News) - Một cặp song sinh dính liền ở Thái Lan trở nên nổi tiếng thế giới với việc không tách rời, mỗi người đều có một cuộc sống gia đình riêng và sinh tới 21 người con.

VTC14

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO