Cận cảnh quá trình phẫu thuật vẹo cột sống

Người bị cong vẹo cột sống phải trải qua quá trình phẫu thuật khó khăn và lâu dài để cột sống được thẳng ra.

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng