• Zalo

Các trường sẽ tự lựa chọn sách giáo khoa theo chương trình mới

Giáo dục Chủ Nhật, 01/12/2019 00:00:00 +07:00

Bộ GD&ĐT sẽ lấy ý kiến dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông từ ngày 30/11 đến hết ngày 30/1/2020.

Chiều ngày 30/11, Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, sách giáo khoa được lựa chọn phải thuộc danh mục đã được Bộ trưởng GD&ĐT phê duyệt và mỗi môn học chỉ được dùng một sách. Việc chọn sách giáo khoa cần phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương và điều kiện tổ chức dạy, học tại cơ sở giáo dục.

Các Phòng, Sở GD&ĐT có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và kiểm tra việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý, sau đó tổng hợp và báo cáo công khai kết quả.

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa được thành lập bởi Chủ tịch là người đứng đầu trường học, tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

sgk1

 Sách giáo khoa được chọn phải có trên 50% phiếu bầu. (Ảnh: Anh Thư)

Mỗi trường tiểu học, THCS, THPT thành lập một hội đồng, đối với trường có nhiều cấp học, mỗi cấp thành lập một hội đồng.

Số lượng thành viên của hội đồng là lẻ, tối thiểu 11 người, trong đó ít nhất 2/3 là giáo viên và những người có chuyên môn. Người đã tham gia biên soạn, thẩm định sách giáo khoa không được tham gia hội đồng chọn sách.

Hội đồng này có nhiệm vụ lựa chọn sách giáo khoa trong danh mục đã được Bộ trưởng GD&ĐT phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; đề xuất danh mục sách giáo khoa lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông với người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông.

Hội đồng sẽ lựa chọn bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sách giáo khoa được chọn phải có trên 50% phiếu bầu. Kết quả lựa chọn phải được thông báo ít nhất 5 tháng trước khi bắt đầu năm học mới.

Dự thảo được lấy ý kiến đến hết ngày 30/1/2020.

Hạ Vũ
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin