Các hãng chi triệu USD mỗi năm để bảo vệ CEO

Chi phí bảo vệ cho Mark Zuckerberg năm ngoái là 7,3 triệu USD, trong khi ngân sách an ninh cho Jeff Bezos năm 2016 là 1,6 triệu USD.

Bình luận

Tin giá vàng

Bảo vệ người tiêu dùng

Chính sách thuế và cuộc sống