Báo Điện tử VTC News

Bút 'tàng hình': Sản phẩm nguy hiểm tiếp tay cho các vụ lừa đảo siêu hạng

(VTC News) - Ngoài những mục đích như viết để quay cóp khi thi cử, loại bút "tàng hình" với khả năng tự xóa bút tích còn được sử dụng trong các phi vụ lừa đảo siêu hạng.

VTC14

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO