Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Bộ Xây dựng trình Chính phủ phê duyệt căn hộ 25m2

(VTC News) - Bộ Xây dựng vừa có đề xuất xin giảm diện tích tối thiểu của nhà ở xã hội xuống còn 25m2, thay vì 30m2 trở lên như quy định hiện hành.

Tờ trình nêu rõ, trong thời gian vừa qua, xu hướng phát triển nhà ở thể hiện sự mất cân đối cả về tỷ lệ cơ cấu căn hộ (phần lớn các dự án đều tập trung phát triển loại căn hộ có quy mô lớn và trung bình) cũng như hình thức giao dịch (hầu hết các dự án đều thực hiện theo hình thức xây dựng nhà ở để bán, số lượng dự án có nhà ở để cho thuê rất hạn chế).

Theo đó, cần phải điều chỉnh tỷ lệ cơ cấu căn hộ. Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại các đô thị thì tiêu chuẩn thiết kế nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở; tại khu vực khác thì có thể xây dựng nhà ở liền kề thấp tầng. Nội dung này đảm bảo nguyên tắc quy định của Luật Nhà ở và Nghị định 71/2010/NĐ-CP  

  Mô hình căn hộ 25m2 ở Đà Nẵng 

Mô hình căn hộ 25m2 ở Đà Nẵng 


Còn trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước thì dự thảo được sửa đổi, bổ sung theo nguyên tắc tại các đô thị loại đặc biệt, loại I và loại II thì phải là nhà chung cư; không khống chế số tầng; tiêu chuẩn thiết kế diện tích sàn mỗi căn hộ chung cư tối thiểu là 25m2, tối đa không quá 70m2.


Trong trường hợp doanh nghiệp muốn đầu tư loại căn hộ thuộc nhà ở xã hội có diện tích đến 90m2 và xây dựng nhà ở riêng lẻ hoặc nhà ở một tầng nhiều gian tại các đô thị loại 4, loại 5 và khu vực ngoài đô thị, thì phải có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng.

Việc giảm tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội tối thiểu so với quy định hiện hành, đồng thời quy định không được thiết kế tầng hầm là cần thiết, nhằm giảm chi phí nhà ở cho các đối tượng thuộc diện thu nhập thấp và người nghèo.

Giá bán của nhà xã hội nếu bằng hoặc thấp hơn suất đầu tư xây dựng nhà ở cùng loại do cơ quan có thẩm quyền công bố thì được tính lợi nhuận định mức là 15% (cao hơn so với quy định hiện hành là 10%) để khuyến khích các chủ đầu tư hạ giá thành nhà ở xã hội.       

Đối với dự án phát triển nhà ỏ xã hội bằng nguồn ngân sách, dự thảo giữ nguyên thời gian thu hồi vốn như quy định hiện hành đối với trường hợp cho thuê là 20 năm. Riêng trường hợp dự án phát triển nhà xã hội đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, dự thảo quy định thời gian thu hồi vốn khi xác định giá bán là 15 năm, thời hạn cho thuê mua tối thiểu là 05 năm nhằm rút ngằn thời gian thu hồi vốn theo đề nghị của các địa phương để khuyến khích các doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội.

Việc phát triển nhà ở xã hội phải tuân thủ quy hoạch xây dựng, chấp hành quy chuẩn, tiêu chuẩn, chất lượng xây dựng theo pháp luật về xây dựng, bảo đảm tiêu chuẩn diện tích nhà ở theo quy định trong dự thảo. Việc lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phải thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng.

Nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng phải bảo đảm các yêu cầu cơ bản về hạ tầng kỹ thuật và phù hợp với tiêu chuẩn tối thiểu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Việc phát triển nhà ở xã hội được thực hiện theo các hình thức như sau: Nhà nước trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo dự án bằng nguồn vốn ngân sách (Trung ương hoặc địa phương) hoặc mua lại các căn hộ từ các dự án phát triển nhà ở thương mại hoặc nhận các căn hộ trong các dự án nhà ở thương mại do chủ đầu tư bàn giao theo hình thức BT để tạo lập quỹ nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách để bán, cho thuê, cho thuê mua và được Nhà nước hỗ trợ, ưu đãi theo quy định.

Các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho các đối tượng quy định thuê, thuê mua hoặc mua và được Nhà nước hỗ trợ, ưu đãi theo quy định của Nghị định này.

Nguồn vốn để phát triển nhà ở xã hội được trích từ 30% nguồn thu từ tiền sử dụng đất trên địa bàn, ngân sách địa phương hỗ trợ hằng năm theo quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, công trái nhà ở; vốn đầu tư trực tiếp từ ngân sách Trung ương; vốn trái phiếu Chính phủ; vốn ODA...

Châu Anh
Video U23 Viet Nam vs U23 Quatar
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN