Bộ GTVT nghiên cứu 2 kịch bản làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Đầu TưThứ Năm, 18/05/2023 15:50:26 +07:00

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam là dự án có quy mô lớn, công nghệ kỹ thuật phức tạp, cần nhiều nguồn lực lớn để đầu tư.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban quản lý dự án đường sắt, tư vấn và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tham khảo kinh nghiệm quốc tế; cập nhật, bổ sung nghiên cứu hoàn thiện các kịch bản của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam.

Theo thông báo kết luận cuộc họp với các đơn vị trực thuộc và tư vấn dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam vừa được Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải ban hành hôm nay (18/5), theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam là dự án có quy mô lớn, công nghệ-kỹ thuật phức tạp, cần nhiều nguồn lực lớn để đầu tư, là động lực quan trọng để tạo đột phá phát triển kinh tế-xã hội cả nước và được Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu cẩn trọng, toàn diện, kỹ lưỡng.

Bộ GTVT nghiên cứu 2 kịch bản làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam - 1

Tuyến đường sắt tốc độ cao của nước Lào. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Vì vậy, Thứ trưởng Huy yêu cầu các đơn vị trên lưu ý tập trung vào hai phương án là làm một tuyến đường sắt mới chỉ chở khách và tuyến đường sắt mới vừa chở khách vừa chở hàng. Trong đó, kịch bản đường sắt mới chỉ chở khách, bổ sung đường sắt hiện hữu cải tạo, nâng cấp, điện khí hóa phù hợp với lộ trình cam kết của Việt Nam tại COP26 để vận tải hàng hóa; kịch bản thứ hai là xây dựng mới đường sắt trên trục Bắc-Nam theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ 1.435mm, điện khí hóa để vận tải hành khách và hàng hóa làm cơ sở để so sánh, lựa chọn.

Về hướng tuyến dự án, phía Bộ Giao thông Vận tải nêu quan điểm cơ bản giữ nguyên hướng tuyến đã thống nhất với các địa phương trước đây. Với một số địa phương có ý kiến điều chỉnh, bộ yêu cầu Ban quản lý dự án đường sắt, tư vấn triển khai ngay công tác rà soát và làm việc để thống nhất với các địa phương, đồng thời thống nhất phạm vi, vị trí bổ sung các ga hàng hóa đối với kịch bản vận tải chung hành khách và hàng hóa.

Ban quản lý dự án đường sắt, tư vấn rà soát nhiệm vụ dự toán hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, trong đó nếu cần thiết đề xuất một số chuyên gia nước ngoài có chuyên môn sâu về công nghệ-kỹ thuật tham gia dự án để bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Bộ Giao thông Vận tải giao Viện Chiến lược và phát triển giao thông vận tải cập nhật, bổ sung số liệu, kết quả dự báo nhu cần vận tải cho hai phương án đầu tư đường sắt trên trục Bắc-Nam; Vụ Kế hoạch-Đầu tư rà soát vốn chuẩn bị đầu tư, bổ trí bổ sung kinh phí khảo sát, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Mới đây, Hội đồng thẩm định Nhà nước có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải hoàn thiện phương án đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đường đôi khổ 1.435mm để vận tải hành khách và hàng hóa, tốc độ thiết kế khoảng 200-250km/giờ, tốc độ khai thác khoảng 200km/giờ.

Về tiến độ thực hiện, dự án hoàn thiện phương án phân kỳ đầu tư hợp lý, đảm bảo tính khả thi, hoàn thành dự án trước năm 2045.

(Nguồn: Vietnam+)
Bình luận
vtc.vn