• Zalo

Bộ Giao thông Vận tải trả lại tên ‘trạm thu phí’

Kinh tế Thứ Ba, 20/08/2019 16:00:00 +07:00

Bộ Giao thông Vận tải vừa sử dụng lại cách gọi "trạm thu phí" trong dự thảo thông tư thay thế Thông tư số 49.

Đầu năm 2018, Bộ Giao thông Vận tải sử dụng tên gọi "trạm thu giá" thay cho "trạm thu phí" để phù hợp với Luật giá đã được Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, cụm từ "trạm thu giá" bị dư luận phản đối vì không có nghĩa, làm mất sự trong sáng của tiếng Việt.

Tháng 5/2019, Bộ Giao thông Vận tải lại lấy ý kiến dự thảo thông tư hoạt động trạm thu phí với tên gọi được sửa đổi là "trạm thu tiền". Tên gọi mới này cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều và dự thảo lần này đã trả lại tên "trạm thu phí". 

photo1528770682559-15287706825591878492685

 Bộ Giao thông sử dụng lại từ "trạm thu phí".

Ngày 20/8, Bộ Giao thông Vận tải lấy ý kiến dự thảo Thông tư về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ. Một trong những nội dung của dự thảo là Bộ này đã quay trở lại cách gọi "trạm thu phí" cho hệ thống trạm thu hoàn vốn dịch vụ đường bộ.

Theo định nghĩa tại dự thảo này, "trạm thu phí" là nơi thực hiện việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện tham gia giao thông.

Bộ cũng quy ước đơn vị thực hiện thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ như nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án hoặc đơn vị được ủy quyền sẽ được gọi chung là "đơn vị thu".

Trong quá trình thu phí, các thông tin của dự án đường bộ phải được công khai trên biển báo điện tử tại nhà điều hành trạm bao gồm tên dự án, giá trị công trình, tổng thời gian được thu tiền, thời gian thu còn lại, doanh thu tháng trước, số điện thoại đường dây nóng...

Dự thảo thông tư quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ của Bộ Giao thông Vận tải được lấy ý kiến đến giữa tháng 10, sau đó sẽ được Bộ trưởng phê duyệt.

Ngọc Vy
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Đọc nhiều