Bắt buộc công khai lý lịch khoa học của thành viên Hội đồng giáo sư nhà nước

Tin tức - Sự kiệnThứ Hai, 13/01/2020 08:01:00 +07:00
(VTC News) -

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo lần 2 lấy ý kiến về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng giáo sư nhà nước, Hội đồng giáo sư ngành.

Trong dự thảo, Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ thay thế cụm từ “tóm tắt lý lịch khoa học bằng cụm từ “lý lịch khoa học”.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT cũng bãi bỏ điểm e khoản 3 Điều 7, khoản 4 Điều 14 và khoản 4 Điều 20 về cơ cấu tổ chức và trình tự bổ nhiệm ủy viên Hội đồng giáo sư nhà nước.

Đặc biệt dự bảo lần này quy định “Danh sách thành viên Hội đồng giáo sư nhà nước và bản tóm tắt lý lịch khoa học của các thành viên sẽ được công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng giáo sư nhà nước”.

Bắt buộc công khai lý lịch khoa học của thành viên Hội đồng giáo sư nhà nước - 1

Hội đồng giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018- 2023 (Ảnh minh họa).

Có sự thay đổi này bởi trước đây tại thông tư 04 cũng từng quy định các ủy viên hội đồng ngành/ liên ngành phải tóm tắt lý lịch khoa học nhưng không yêu cầu công khai.

Bất cập trên đã để xảy ra tình trạng nhiều ủy viên hội đồng xét chức danh ngành và liên ngành có thành tích kém hơn các ứng viên tham gia xét. Điều này khiến kết quả xét ở một số lĩnh vực/ngành chưa được các nhà khoa học trẻ "tâm phục, khẩu phục" và đánh giá không cao.

Đồng thời, trong dự thảo sẽ bãi bỏ cơ cấu tổ chức và trình tự thành lập, bổ nhiệm thành viên Hội đồng giáo sư ngành: “Ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư thì năm đó không tham gia Hội đồng giáo sư ngành”.

Một điểm mới nữa đó là trình tự bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng giáo sư ngành/liên ngành sẽ được sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau: Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm trước giới thiệu ứng viên Ủy viên Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành và lý lịch khoa học, số lượng ứng viên giới thiệu tối đa bằng số lượng thành viên của Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm trước.

Mỗi cơ sở giáo dục đại học được giới thiệu ứng viên làm Ủy viên Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành và lý lịch khoa học, mỗi ngành giới thiệu tối đa 3 ứng viên.

Với các nhà giáo, nhà khoa học đang giảng dạy và nghiên cứu ở các cơ sở giáo dục đại học được giới thiệu ứng viên thông qua hình thức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư Nhà nước (Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước chỉ đạo xây dựng phương án giới thiệu trực tuyến phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể hàng năm).

Mặt khác, dự thảo cũng quy định rất rõ, chức năng, trình tự làm việc của Văn phòng Hội đồng giáo sư nhà nước tổng hợp danh sách ứng viên được giới thiệu từ các nguồn, rồi trình Thường trực Hội đồng giáo sư nhà nước thống nhất danh sách thành viên Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành; Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng.

Văn phòng Hội đồng giáo sư nhà nước căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng giáo sư nhà nước trình Chủ tịch Hội đồng giáo sư nhà nước xem xét, quyết định thành lập Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành; bổ nhiệm Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng và các Ủy viên.

 

Minh Khôi
Bình luận