• Zalo

Bắc Á Bank lãi gần 700 tỷ đồng, nợ xấu 0,87%

Kinh tế Thứ Hai, 21/01/2019 07:20:00 +07:00

Lợi nhuận sau thuế của Bắc Á Bank đạt 679,6 tỷ đồng, tổng nợ xấu là 558 tỷ đồng (tăng 58,7% so hồi đầu năm), tuy nhiên tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay ở mức khá thấp, khoảng 0,87%.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bắc Á Bank, mã chứng khoán BAB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2018. Theo đó, thu nhập lãi thuần của BAB trong năm 2018 hầu như không thay đổi nhiều so với năm trước, chỉ tăng nhẹ 2%, đạt gần 1.699 tỷ đồng.

Tăng trưởng đến từ lãi hoạt động dịch vụ đạt 73 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước; lãi hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư gấp 34 lần năm trước, đạt hơn 80 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động khác cũng gấp 3,8 lần năm trước đạt hơn 98 tỷ đồng.

Trong khi đó, hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 35%, chỉ còn gần 17 tỷ đồng.

A12

 Tổng nợ xấu Bắc Á Bank là 558 tỷ đồng, tăng 58,7% so hồi đầu năm.

Trong năm qua, chi phí hoạt động Bắc Á Bank tăng 17% so với năm trước, chiếm gần 880 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 22% so với cùng kỳ chiếm gần 368 tỷ đồng.

Tuy nhiên do được hoàn nhập hơn 93 tỷ đồng dự phòng, khiến lợi nhuận trước và sau thuế của BAB đều tăng 13%, đạt gần 843 tỷ đồng và gần 680 tỷ đồng, vừa đủ vượt 2% kế hoạch năm.

Riêng trong quý 4, lãi sau thuế của BAB giảm 3% so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 208 tỷ đồng.

Trong năm, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 2.668 tỷ đồng trong khi năm trước dương gần 7.553 tỷ đồng; lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư dương 2.398 tỷ đồng; lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính dương 37.951 tỷ đồng.

Hết 2018, tổng tài sản của BAB đạt gần 9.031 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Tiền gửi khách hàng và cho vay khách hàng cũng tăng 14% và 15%, đạt lần lượt 72.534 tỷ đồng và 63.979 tỷ đồng.

Đến cuối 31/12/2018, nợ xấu của BAB tăng 58,7%so với hồi đầu năm, tương đương 558 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn gấp 50 lần cùng kỳ, chiếm hơn 251 tỷ đồng, nợ nghi giảm 19% còn hơn 7 tỷ đồng và nợ có khả năng mất vốn giảm 32%, còn hơn 229 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng nhẹ lên 0.87%.

Hoàng Hưng
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Đọc nhiều