Tin áp thấp nhiệt đới mới nhất: Có khả năng mạnh lên thành bão

VideoThứ Tư, 01/11/2017 16:18:00 +07:00

Việt Nam có thể phải đón nhận 2 áp thấp nhiệt đới liên tiếp, một áp thấp nhiệt đới gần bờ và một áp thấp nhiệt đới khác đã xuất hiện gần Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão.

Vị trí, đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

VTC1

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn