• Zalo

8 tháng đầu năm: PVN vượt mức xuất sắc nhiều kế hoạch chỉ tiêu

Doanh nghiệp - Doanh nhân Thứ Sáu, 08/09/2017 15:23:00 +07:00

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017 với việc hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Báo cáo cho thấy, các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) 8 tháng đầu năm, đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức từ 2,0%- 19,8% kế hoạch đề ra.

Tổng doanh thu toàn của PVN vượt 14% kế hoạch 8 tháng và bằng 73% kế hoạch năm; nộp NSNN toàn Tập đoàn vượt 19% kế hoạch 8 tháng và bằng 81% kế hoạch năm.

Nguoi lao dong Vietsovpetro tren gian Tam Dao 01

 

Cụ thể về các chỉ tiêu sản xuất, tài chính: Tổng sản lượng khai thác quy dầu 8 tháng đầu năm đạt 17,12 triệu tấn, vượt 0,1% so với kế hoạch 8 tháng và bằng 66,3% kế hoạch năm.

Riêng trong 8 tháng sản lượng khai thác dầu đạt 10,49 triệu tấn, vượt 3,0% so với kế hoạch 8 tháng và bằng 69,0% kế hoạch năm. Trong đó, khai thác dầu ở trong nước 8 tháng đạt 9,19 triệu tấn, vượt 3,1% - tương đương vượt 276 nghìn tấn so với kế hoạch 8 tháng; ở nước ngoài 8 tháng đạt 1,30 triệu tấn, vượt 1,5% kế hoạch 8 tháng.

Sản lượng khai thác khí 8 tháng đầu năm đạt 6,63 tỷ m3, bằng 96,0% kế hoạch 8 tháng và bằng 62,5% kế hoạch năm.

Sản xuất điện 8 tháng đầu năm đạt 14,29 tỷ kWh, bằng 98,1% kế hoạch 8 tháng và bằng 71,1% kế hoạch năm.

Sản xuất đạm 8 tháng đạt 1,18 triệu tấn, vượt 10,3% kế hoạch 8 tháng và bằng 77,5% kế hoạch năm.

Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn 8 tháng đạt 3,82 triệu tấn, vượt 19,8% kế hoạch 8 tháng và bằng 56% kế hoạch năm.

Các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn cũng đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn 8 tháng đạt 319,6 nghìn tỷ đồng, vượt 14% so với kế hoạch 8 tháng và bằng 73% kế hoạch năm.

Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất Tập đoàn 8 tháng đạt 15 nghìn tỷ đồng, vượt 14,0% so với kế hoạch 8 tháng và bằng 90% kế hoạch năm.

Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 8 tháng ước đạt 60,2 nghìn tỷ đồng, vượt 19% so với kế hoạch 8 tháng và bằng 81% kế hoạch năm.

Không chỉ vậy, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của Tập đoàn được kiểm soát chặt chẽ.

Ngày 11/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2017- 2020 tại công văn số 1182/TTg- ĐMDN. Hiện tại, Tập đoàn đang tập trung triển khai thực hiện.

Các hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo được triển khai tích cực; công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết.

Nhã Phương
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin