100% công dân không hài lòng thái độ tiếp đón của Sở Công thương Đà Nẵng

Tin nhanh 24hThứ Hai, 06/07/2020 15:35:29 +07:00
(VTC News) -

100% công dân được khảo sát không hài lòng về thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tại bộ phận tiếp nhận của Sở Công Thương.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế gửi Kỳ họp 15, Khóa IX HĐNND Đà Nẵng đang diễn ra, tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong một bộ phận cán bộ chưa nghiêm. Một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa thực hiện quyết liệt các nội dung công việc do lãnh đạo TP Đà Nẵng giao. Nhiều nhiệm vụ được giao quá hạn nhưng chưa hoàn thành.

Trong số này đang kể nhất là Sở Tài nguyên-Môi trường có 86 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành (tỷ lệ 14,63%), Sở Y tế có 20 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành (tỷ lệ 14,60%)…

Việc giải quyết hồ sơ của công dân, tổ chức trễ hạn còn nhiều nhưng thực hiện văn hóa xin lỗi chưa thật sự nghiêm túc, đầy đủ”, báo cáo nhấn mạnh.

100% công dân không hài lòng thái độ tiếp đón của Sở Công thương Đà Nẵng - 1

Công dân liên hệ làm việc tại bộ phận một cửa Trung tâm Hành chính Đà Nẵng.

Cũng theo Ban Pháp chế HĐND Đà Nẵng, qua khảo sát, tỷ lệ công dân, tổ chức không hài lòng do phải tốn chi phí không chính thức, do thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức, do phải đi lại nhiều lần, thời gian trả không đúng quy định còn tương đối cao.

Trong đó, lý do không hài lòng do phải tốn chi phí không chính thức tại Cục Thuế thành phố chiếm 33,33%, Sở Y tế chiếm 1,41%.

Đặc biệt, 100% công dân được khảo sát không hài lòng về thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tại bộ phận tiếp nhận của Sở Công Thương.

Về tổ chức hội họp, trong năm 2019 tuy có giảm nhưng không đáng kể. Cụ thể, trong năm, các cấp chính quyền tại Đà Nẵng có 11.183 cuộc họp, tổng thời gian dành cho việc tổ chức họp là 180.000 giờ, tương ứng 22.500 ngày làm việc.

Vì vậy, Ban Pháp chế đề nghị UBND thành phố siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân, tổ chức thiếu tích cực, để chậm trễ, tồn đọng nhiệm vụ công việc được giao, công khai rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng.

UBND TP Đà Nẵng cần cải tiến chế độ hội họp, tăng cường tổ chức họp trực tuyến, sớm ban hành Đề án họp trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, nguồn lực.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi công vụ. Thực hiện nghiêm văn hóa xin lỗi, phê bình, không xem xét các danh hiệu thi đua, đề bạt, bổ nhiệm trong năm, xem xét điều chuyển vị trí công tác”, Ban Pháp chế đề nghị.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtc.vn