Làng phơi cá Sa Huỳnh

Làng phơi cá Sa Huỳnh

09:17 17/08/2022 0

Miền cát Sa Huỳnh, mỗi mùa hè lại có những người phụ nữ lầm lũi phơi cá dưới nắng nung gió sấy, tảo tần kiếm tiền lo cho gia đình.