2.100 trẻ mồ côi do dịch bệnh COVID-19

2.100 trẻ mồ côi do dịch bệnh COVID-19

14:15 20/10/2021 0

Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội cho biết, có xấp xỉ 2.100 trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19, nhiều em trong số này có nguy cơ không được bảo đảm phát triển toàn diện.