Tiền vào chứng khoán cao nhất 2 tháng

Tiền vào chứng khoán cao nhất 2 tháng

16:14 11/08/2022 0

Thị trường chịu áp lực bán mạnh với số mã giảm giá cao gấp 2 lần số mã tăng giá, thanh khoản toàn thị trường tăng vọt lên mức 22.600 tỷ đồng.