Phóng sinh - từ bi hay tội ác?

Phóng sinh - từ bi hay tội ác?

15:38 12/08/2022 3

Phóng sinh vốn mang ý nghĩa tốt đẹp nhưng ngày nay đang biến tướng khiến động vật bị săn bắt vô tội vạ, ảnh hưởng môi trường sống, vì thế bị nhiều người lên án.