Sau thanh kiểm tra, ngành Thuế nộp ngân sách hơn 7.000 tỷ đồng

(VTC News) - Tổng cục Thuế cho biết sau khi thanh, kiểm tra, ngành thuế tăng thu 11.326,29 tỷ đồng; số tiền thuế nộp vào Ngân sách Nhà nước là 7.017,25 tỷ đồng.

Tính riêng hoạt động thanh tra, toàn ngành đã tiến hành thanh tra 5.961 doanh nghiệp, đạt 79,93% kế hoạch năm 2016. Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 5.481,98 tỷ đồng (trong đó truy thu là 4.353,1 tỷ đồng, truy hoàn 49,24 tỷ đồng, phạt là 1.079,65 tỷ đồng); số đã nộp NSNN là 3.453,81 tỷ đồng.

thue 3

 

Về kiểm tra, toàn ngành đã tiến hành kiểm tra 59.963 doanh nghiệp, đạt 72,96% kế hoạch năm 2016. Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 5.508,76 tỷ đồng (trong đó truy thu là 3.683,1 tỷ đồng, truy hoàn 313,94 tỷ đồng, phạt là 1.511,73 tỷ đồng); số đã nộp NSNN là 3.227,89 tỷ đồng.

Riêng kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan Thuế, toàn ngành đã tiến hành kiểm tra được 779.155 hồ sơ; xử lý điều chỉnh thu vào NSNN 335,55 tỷ đồng. Qua kiểm tra rà soát các hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế đã phát hiện những sai sót, ẩn lậu của người nộp thuế để điều chỉnh tăng số thuế kê khai hoặc ấn định thuế.

Thu Thủy
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC