Báo điện tử VTC News
Thứ Hai, ngày 24 tháng 11 năm 2014
Bí thư TP.HCM: 'Đánh thật mạnh, thật rát vào ma túy'

Bí thư TP.HCM: 'Đánh thật mạnh, thật rát vào ma túy'

(VTC News) - 'Chúng ta phải đặt ra mục tiêu đánh thật mạnh, thật rát, thật nghiêm vấn đề ma túy và vấn nạn liên quan đến ma túy' - ông Lê Thanh Hải chỉ đạo.

Bí thư TP.HCM: 'Đánh thật mạnh, thật rát vào ma túy'