Báo điện tử VTC News
Thứ Bảy, ngày 29 tháng 11 năm 2014
'Đứng tim' nhìn công nhân qua cầu sắt chờ sập ở Sài Gòn

'Đứng tim' nhìn công nhân qua cầu sắt chờ sập ở Sài Gòn

(VTC News) - Mỗi ngày, hàng trăm công nhân TP.HCM phải qua lại trên cây cầu sắt trong tình trạng hư hỏng, chờ sập xuống kênh.

'Đứng tim' nhìn công nhân qua cầu sắt chờ sập ở Sài Gòn