Báo điện tử VTC News
Thứ Hai, ngày 24 tháng 11 năm 2014
Vụ ông Trần Văn Truyền: Dân có quyền nghi ngờ việc 'giơ cao đánh khẽ'

Vụ ông Trần Văn Truyền: Dân có quyền nghi ngờ việc 'giơ cao đánh khẽ'

(VTC News) – Xung quanh kết luận về những sai phạm của ông Trần Văn Truyền, cử tri có quyền nghi ngờ có sự nể nang, bao che, 'giơ cao đánh khẽ'.

Vụ ông Trần Văn Truyền: Dân có quyền nghi ngờ việc 'giơ cao đánh khẽ'