Bầu Đức sắm vai thiện, ác, tà của bóng đá Việt Nam
17:32 PM
Bầu Đức sắm vai thiện, ác, tà của bóng đá Việt Nam
Với bóng đá Việt Nam, Bầu Đức là một hình tượng mang theo ước mơ của rất nhiều người nhưng cũng thật gần gũi, thật đời với đầy đủ ác cảm, thiện cảm với một con người
Bấm
để kết bạn với VTC News