Báo điện tử VTC News
Thứ Năm, ngày 31 tháng 7 năm 2014
Giao tư nhân quản lý Vịnh Hạ Long: Chuyên gia cổ vũ nhiệt liệt

Giao tư nhân quản lý Vịnh Hạ Long: Chuyên gia cổ vũ nhiệt liệt

(VTC News) – GS. Hà Tôn Vinh nhận định việc để tư nhân tham gia khai thác Vịnh Hạ Long phù hợp với xu thế thế giới.

Giao tư nhân quản lý Vịnh Hạ Long: Chuyên gia cổ vũ nhiệt liệt
Giao tư nhân quản lý Vịnh Hạ Long: Chuyên gia cổ vũ nhiệt liệt Giao tư nhân quản lý Vịnh Hạ Long: Chuyên gia cổ vũ nhiệt liệt
5101146

Giao tư nhân quản lý Vịnh Hạ Long: Chuyên gia cổ vũ nhiệt liệt

Giao tư nhân quản lý Vịnh Hạ Long: Chuyên gia cổ vũ nhiệt liệt 105 1146
Hơn 1.000.000 tin nhắnChung sức vì biển đảo quê hương Hơn 1.000.000 tin nhắn"Chung sức vì biển đảo quê hương"

Sau hai tháng phát động và triển khai chiến dịch "Chung sức vì biển đảo quê hương" (từ ngày 19/5 đến hết ngày 18/7,hơn 1 triệu tin nhắn đã được gửi đến 1409