Báo điện tử VTC News
Thứ Sáu, ngày 25 tháng 7 năm 2014
Máy bay Air Algerie: Không loại trừ bị bắn rơi hoặc bị đánh bom

Máy bay Air Algerie: Không loại trừ bị bắn rơi hoặc bị đánh bom

(VTC News) - Một số chuyên gia Pháp không loại trừ khả năng máy bay bị khủng bố bắn rơi hoặc bị đánh bom trong khi bay.

Máy bay Air Algerie: Không loại trừ bị bắn rơi hoặc bị đánh bom
Máy bay Air Algerie: Không loại trừ bị bắn rơi hoặc bị đánh bom Máy bay Air Algerie: Không loại trừ bị bắn rơi hoặc bị đánh bom
8107346

Máy bay Air Algerie: Không loại trừ bị bắn rơi hoặc bị đánh bom

Máy bay Air Algerie: Không loại trừ bị bắn rơi hoặc bị đánh bom 108 7346
Hơn 1.000.000 tin nhắnChung sức vì biển đảo quê hương Hơn 1.000.000 tin nhắn"Chung sức vì biển đảo quê hương"

Sau hai tháng phát động và triển khai chiến dịch "Chung sức vì biển đảo quê hương" (từ ngày 19/5 đến hết ngày 18/7,hơn 1 triệu tin nhắn đã được gửi đến 1409