Báo điện tử VTC News
Thứ Hai, ngày 24 tháng 11 năm 2014
Thượng tá Lê Đức Đoàn: Người gửi lại những điều đẹp đẽ và tử tế

Thượng tá Lê Đức Đoàn: Người gửi lại những điều đẹp đẽ và tử tế

(VTC News) - Chia tay những gương mặt quen thuộc nơi chốt giao thông gắn bó suốt 19 năm, Thượng tá Lê Đức Đoàn gửi lại cuộc sống những điều đẹp đẽ và tử tế.

Thượng tá Lê Đức Đoàn: Người gửi lại những điều đẹp đẽ và tử tế