Báo điện tử VTC News
Thứ Tư, ngày 16 tháng 4 năm 2014
Thương quặn lòng những cháu bé biến chứng ở vùng tâm sởi

Thương quặn lòng những cháu bé biến chứng ở vùng tâm sởi

(VTC News) – Người thằng bé run lên, 2 tay co quắp ra sau, mắt chớp chớp, người mẹ đau khổ chỉ biết nhìn con, nước mắt chảy ròng ròng.

Thương quặn lòng những cháu bé biến chứng ở vùng tâm sởi
Thương quặn lòng những cháu bé biến chứng ở vùng tâm sởi Thương quặn lòng những cháu bé biến chứng ở vùng tâm sởi
9109054

Thương quặn lòng những cháu bé biến chứng ở vùng tâm sởi

Thương quặn lòng những cháu bé biến chứng ở vùng tâm sởi 109 9054
Phát động chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa Phát động chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa"

Soạn tin HSTS gửi 1407 (14.000/sms) để tri ân các liệt sỹ tại Trường Sa và tử sĩ tại Hoàng Sa đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biên đảo Việt Nam