Báo điện tử VTC News
Chủ Nhật, ngày 23 tháng 11 năm 2014
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Liên bang Nga

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Liên bang Nga

(VTC News) - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao hôm nay lên đường thăm chính thức Nga.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Liên bang Nga