Báo điện tử VTC News
Thứ Tư, ngày 30 tháng 7 năm 2014
Giao lưu trực tuyến: Thành công không chờ đại học

Giao lưu trực tuyến: Thành công không chờ đại học

(VTC News) - Chương trình Giao lưu trực tuyến chủ đề “Thành công không chờ Đại học” do VTC Academy & VTC News phối hợp tổ chức đang diễn ra.

Giao lưu trực tuyến: Thành công không chờ đại học
Giao lưu trực tuyến: Thành công không chờ đại học Giao lưu trực tuyến: Thành công không chờ đại học
8107837

Giao lưu trực tuyến: Thành công không chờ đại học

Giao lưu trực tuyến: Thành công không chờ đại học 108 7837
Hơn 1.000.000 tin nhắnChung sức vì biển đảo quê hương Hơn 1.000.000 tin nhắn"Chung sức vì biển đảo quê hương"

Sau hai tháng phát động và triển khai chiến dịch "Chung sức vì biển đảo quê hương" (từ ngày 19/5 đến hết ngày 18/7,hơn 1 triệu tin nhắn đã được gửi đến 1409