Báo điện tử VTC News
Thứ Tư, ngày 26 tháng 11 năm 2014
Ai sẽ phải trả lời câu hỏi ‘còn bao nhiêu ông Truyền’?

Ai sẽ phải trả lời câu hỏi ‘còn bao nhiêu ông Truyền’?

(VTC News) – Ai sẽ là người phải trả lời câu hỏi “còn bao nhiêu ông Trần Văn Truyền” mà đại biểu Quốc hội đặt ra trong phiên họp mới đây?

Ai sẽ phải trả lời câu hỏi ‘còn bao nhiêu ông Truyền’?