Báo điện tử VTC News
Chủ Nhật, ngày 21 tháng 12 năm 2014
Vietnam's Next Top Model 2014: Xuân Lan chấn chỉnh thí sinh vô lễ

Vietnam's Next Top Model 2014: Xuân Lan chấn chỉnh thí sinh vô lễ

(VTC News) - Xuân Lan đã thẳng thắn chấn chỉnh lại thái độ của Nguyễn Oanh, thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng luôn có thái độ vô lễ với các thí sinh khác.

Vietnam's Next Top Model 2014: Xuân Lan chấn chỉnh thí sinh vô lễ