Báo điện tử VTC News
Thứ Sáu, ngày 18 tháng 4 năm 2014
Chuyên gia Nguyễn Hồng Minh: Rút đăng cai ASIAD 18 là đúng đắn

Chuyên gia Nguyễn Hồng Minh: Rút đăng cai ASIAD 18 là đúng đắn

(VTC News) – Ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao khẳng định, việc Chính phủ quyết định rút đăng cai ASIAD 18 là đúng đắn.

Chuyên gia Nguyễn Hồng Minh: Rút đăng cai ASIAD 18 là đúng đắn
Chuyên gia Nguyễn Hồng Minh: Rút đăng cai ASIAD 18 là đúng đắn Chuyên gia Nguyễn Hồng Minh: Rút đăng cai ASIAD 18 là đúng đắn
6103626

Chuyên gia Nguyễn Hồng Minh: Rút đăng cai ASIAD 18 là đúng đắn

Chuyên gia Nguyễn Hồng Minh: Rút đăng cai ASIAD 18 là đúng đắn 106 3626
Phát động chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa Phát động chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa"

Soạn tin HSTS gửi 1407 (14.000/sms) để tri ân các liệt sỹ tại Trường Sa và tử sĩ tại Hoàng Sa đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biên đảo Việt Nam