Báo điện tử VTC News
Thứ Hai, ngày 22 tháng 12 năm 2014
Chuyện 'từ cõi chết trở về' của nữ công nhân trong hầm thủy điện Đạ Dâng

Chuyện 'từ cõi chết trở về' của nữ công nhân trong hầm thủy điện Đạ Dâng

(VTC News) – Nữ nạn nhân duy nhất trong vụ sập hầm thuỷ điện Đạ Dâng kể lại 4 ngày đêm bị 'chôn sống' trong hầm và gọi tên con trai trong tuyệt vọng.

Chuyện 'từ cõi chết trở về' của nữ công nhân trong hầm thủy điện Đạ Dâng