Báo điện tử VTC News
Thứ Ba, ngày 29 tháng 7 năm 2014
Tư nhân muốn 'thâu tóm' Vịnh Hạ Long: Di sản có bị khai thác như 'mỏ dầu'?

Tư nhân muốn 'thâu tóm' Vịnh Hạ Long: Di sản có bị khai thác như 'mỏ dầu'?

(VTC News) - Việc nhiều tập đoàn lớn xin được quản lý và thu phí Vịnh Hạ Long cần có cơ chế rõ ràng, nếu không sẽ biến di sản thành một "mỏ dầu".

Tư nhân muốn 'thâu tóm' Vịnh Hạ Long: Di sản có bị khai thác như 'mỏ dầu'?
Tư nhân muốn 'thâu tóm' Vịnh Hạ Long: Di sản có bị khai thác như 'mỏ dầu'? Tư nhân muốn 'thâu tóm' Vịnh Hạ Long: Di sản có bị khai thác như 'mỏ dầu'?
8106567

Tư nhân muốn 'thâu tóm' Vịnh Hạ Long: Di sản có bị khai thác như 'mỏ dầu'?

Tư nhân muốn 'thâu tóm' Vịnh Hạ Long: Di sản có bị khai thác như 'mỏ dầu'? 108 6567
Hơn 1.000.000 tin nhắnChung sức vì biển đảo quê hương Hơn 1.000.000 tin nhắn"Chung sức vì biển đảo quê hương"

Sau hai tháng phát động và triển khai chiến dịch "Chung sức vì biển đảo quê hương" (từ ngày 19/5 đến hết ngày 18/7,hơn 1 triệu tin nhắn đã được gửi đến 1409