Báo điện tử VTC News
Thứ Tư, ngày 30 tháng 7 năm 2014
Cấm xe máy thì đi lại bằng gì?

Cấm xe máy thì đi lại bằng gì?

(VTC News) - Câu trả lời đơn giản nhất là cấm xe máy thì đi lại bằng các thứ không phải xe máy.

Cấm xe máy thì đi lại bằng gì?
Cấm xe máy thì đi lại bằng gì? Cấm xe máy thì đi lại bằng gì?
5102311

Cấm xe máy thì đi lại bằng gì?

Cấm xe máy thì đi lại bằng gì? 105 2311
Hơn 1.000.000 tin nhắnChung sức vì biển đảo quê hương Hơn 1.000.000 tin nhắn"Chung sức vì biển đảo quê hương"

Sau hai tháng phát động và triển khai chiến dịch "Chung sức vì biển đảo quê hương" (từ ngày 19/5 đến hết ngày 18/7,hơn 1 triệu tin nhắn đã được gửi đến 1409