Báo điện tử VTC News
Thứ Sáu, ngày 28 tháng 11 năm 2014
Vì sao vẫn giữ nguyên 3 mức tín nhiệm?

Vì sao vẫn giữ nguyên 3 mức tín nhiệm?

(VTC News) – Đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giải trình về việc giữ 3 mức tín nhiệm trong Nghị quyết 35.

Vì sao vẫn giữ nguyên 3 mức tín nhiệm?