Báo điện tử VTC News
Thứ Sáu, ngày 28 tháng 11 năm 2014
Dừng dự án ở đèo Hải Vân: Thừa Thiên - Huế lấy tiền ở đâu để bồi thường?

Dừng dự án ở đèo Hải Vân: Thừa Thiên - Huế lấy tiền ở đâu để bồi thường?

(VTC News) – Quyết định dừng triển khai dự án ở đèo Hải Vân, Thừa Thiên – Huế lấy nguồn tiền đâu để bồi thường cho nhà đầu tư?

Dừng dự án ở đèo Hải Vân: Thừa Thiên - Huế lấy tiền ở đâu để bồi thường?