Báo điện tử VTC News
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 10 năm 2014
Nhiều chủ đầu tư lừa dân, lừa cả nhà nước

Nhiều chủ đầu tư lừa dân, lừa cả nhà nước

(VTC News)–Đại biểu Đỗ Văn Đương cho rằng hiện nay đang có thực tế chủ đầu tư huy động vốn của người dân nhưng không chịu đầu tư xây dựng dự án, không đóng thuế

Nhiều chủ đầu tư lừa dân, lừa cả nhà nước
Tiếp sức quân và ngư dân nơi biển đảo Tiếp sức quân và ngư dân nơi biển đảo

Chiến dịch "Biển đảo quê hương" tiếp nhận tin nhắn ủng hộ cho ngư dân bám biển và hỗ trợ chia sẻ với gia đình các chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn qua 1409.