Báo điện tử VTC News
Thứ Ba, ngày 25 tháng 11 năm 2014
Sự cố ở Tân Sơn Nhất: 'Sai thao tác kỹ thuật chưa phải nguyên nhân thực sự'

Sự cố ở Tân Sơn Nhất: 'Sai thao tác kỹ thuật chưa phải nguyên nhân thực sự'

(VTC News) – ĐBQH cho rằng sai thao tác kỹ thuật chưa phải nguyên nhân thực sự, cần tìm ra nguyên nhân cuối cùng của sự cố mất điện tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Sự cố ở Tân Sơn Nhất: 'Sai thao tác kỹ thuật chưa phải nguyên nhân thực sự'