Báo điện tử VTC News
Thứ Hai, ngày 22 tháng 12 năm 2014
Điều chưa biết về phương pháp đặc biệt giải cứu 12 nạn nhân khỏi hầm thuỷ điện Đạ Dâng

Điều chưa biết về phương pháp đặc biệt giải cứu 12 nạn nhân khỏi hầm thuỷ điện Đạ Dâng

(VTC News) – Nhờ phương pháp ‘hầm trong cát’ truyền thống, lực lượng công binh đã giải cứu thành công 12 công nhân bị mắc kẹt trong hầm thủy điện Đạ Dâng.

Điều chưa biết về phương pháp đặc biệt giải cứu 12 nạn nhân khỏi hầm thuỷ điện Đạ Dâng