Báo điện tử VTC News
Thứ Bảy, ngày 22 tháng 11 năm 2014
Từ vụ ông Trần Văn Truyền: Chống tham nhũng không có vùng cấm

Từ vụ ông Trần Văn Truyền: Chống tham nhũng không có vùng cấm

(VTC News) – Đại biểu Quốc hội cho rằng việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra kết luận vụ ông Truyền cho thấy việc phòng chống tham nhũng không có vùng cấm.

Từ vụ ông Trần Văn Truyền: Chống tham nhũng không có vùng cấm