Báo điện tử VTC News
Thứ Bảy, ngày 25 tháng 10 năm 2014
Quan chức Quốc hội: Bắt được ‘con sâu’ thì tổ chức mới trong sạch

Quan chức Quốc hội: Bắt được ‘con sâu’ thì tổ chức mới trong sạch

(VTC News) – Ông Đinh Xuân Thảo cho rằng có bắt được “con sâu” nằm ẩn trong tập thể thì bộ máy mới dần trong sạch.

Quan chức Quốc hội: Bắt được ‘con sâu’ thì tổ chức mới trong sạch
Tiếp sức quân và ngư dân nơi biển đảo Tiếp sức quân và ngư dân nơi biển đảo

Chiến dịch "Biển đảo quê hương" tiếp nhận tin nhắn ủng hộ cho ngư dân bám biển và hỗ trợ chia sẻ với gia đình các chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn qua 1409.