Báo điện tử VTC News
Thứ Sáu, ngày 21 tháng 11 năm 2014
Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Nhiều quan chức cho con trốn nghĩa vụ quân sự

Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Nhiều quan chức cho con trốn nghĩa vụ quân sự

(VTC News) - Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ ra thực tế hiện nay có nhiều cán bộ có chức có quyền tìm cách cho con em trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Nhiều quan chức cho con trốn nghĩa vụ quân sự