Báo điện tử VTC News
Thứ Năm, ngày 31 tháng 7 năm 2014
Đấu thầu Vịnh Hạ Long: Đừng để bị khai thác như một 'con bò sữa'

Đấu thầu Vịnh Hạ Long: Đừng để bị khai thác như một 'con bò sữa'

(VTC News) – Chuyên gia cho rằng nhiều danh lam thắng cảnh, bị nhiều nhóm lợi ích khai thác như một “con bò sữa” dưới chiêu bài phát triển kinh tế du lịch.

Đấu thầu Vịnh Hạ Long: Đừng để bị khai thác như một 'con bò sữa'
Đấu thầu Vịnh Hạ Long: Đừng để bị khai thác như một 'con bò sữa' Đấu thầu Vịnh Hạ Long: Đừng để bị khai thác như một 'con bò sữa'
9109074

Đấu thầu Vịnh Hạ Long: Đừng để bị khai thác như một 'con bò sữa'

Đấu thầu Vịnh Hạ Long: Đừng để bị khai thác như một 'con bò sữa' 109 9074
Hơn 1.000.000 tin nhắnChung sức vì biển đảo quê hương Hơn 1.000.000 tin nhắn"Chung sức vì biển đảo quê hương"

Sau hai tháng phát động và triển khai chiến dịch "Chung sức vì biển đảo quê hương" (từ ngày 19/5 đến hết ngày 18/7,hơn 1 triệu tin nhắn đã được gửi đến 1409