Báo điện tử VTC News
Thứ Tư, ngày 30 tháng 7 năm 2014
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Học bình thường cũng đỗ kỳ thi quốc gia 2015

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Học bình thường cũng đỗ kỳ thi quốc gia 2015

(VTC News) – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định đề thi sẽ được thiết kế để học sinh có năng lực bình thường cũng có thể đỗ kỳ thi quốc gia chung 2015.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Học bình thường cũng đỗ kỳ thi quốc gia 2015
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Học bình thường cũng đỗ kỳ thi quốc gia 2015 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Học bình thường cũng đỗ kỳ thi quốc gia 2015
6104545

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Học bình thường cũng đỗ kỳ thi quốc gia 2015

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Học bình thường cũng đỗ kỳ thi quốc gia 2015 106 4545
Hơn 1.000.000 tin nhắnChung sức vì biển đảo quê hương Hơn 1.000.000 tin nhắn"Chung sức vì biển đảo quê hương"

Sau hai tháng phát động và triển khai chiến dịch "Chung sức vì biển đảo quê hương" (từ ngày 19/5 đến hết ngày 18/7,hơn 1 triệu tin nhắn đã được gửi đến 1409