Báo điện tử VTC News
Thứ Hai, ngày 21 tháng 4 năm 2014
Sách giáo khoa sẽ phải đổi mới theo bài giảng điện tử

Sách giáo khoa sẽ phải đổi mới theo bài giảng điện tử

(VTC News)- Giám đốc mạng học trực tuyến Zuni cho rằng thay vì việc tốn tiền đổi mới sách giáo khoa, Bộ GD-ĐT nên thay đổi bằng những bài giảng điện tử.

Sách giáo khoa sẽ phải đổi mới theo bài giảng điện tử
Sách giáo khoa sẽ phải đổi mới theo bài giảng điện tử Sách giáo khoa sẽ phải đổi mới theo bài giảng điện tử
9109676

Sách giáo khoa sẽ phải đổi mới theo bài giảng điện tử

Sách giáo khoa sẽ phải đổi mới theo bài giảng điện tử 109 9676
Phát động chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa Phát động chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa"

Soạn tin HSTS gửi 1407 (14.000/sms) để tri ân các liệt sỹ tại Trường Sa và tử sĩ tại Hoàng Sa đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biên đảo Việt Nam