Báo điện tử VTC News
Thứ Sáu, ngày 25 tháng 7 năm 2014
Công khai sai phạm của nhiều 'ông lớn' nhà nước

Công khai sai phạm của nhiều 'ông lớn' nhà nước

(VTC News) - Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra nhiều sai phạm tại các tập đoàn Nhà nước và các 'ông lớn' ngân hàng.

Công khai sai phạm của nhiều 'ông lớn' nhà nước
Công khai sai phạm của nhiều 'ông lớn' nhà nước Công khai sai phạm của nhiều 'ông lớn' nhà nước
7105432

Công khai sai phạm của nhiều 'ông lớn' nhà nước

Công khai sai phạm của nhiều 'ông lớn' nhà nước 107 5432
Hơn 1.000.000 tin nhắnChung sức vì biển đảo quê hương Hơn 1.000.000 tin nhắn"Chung sức vì biển đảo quê hương"

Sau hai tháng phát động và triển khai chiến dịch "Chung sức vì biển đảo quê hương" (từ ngày 19/5 đến hết ngày 18/7,hơn 1 triệu tin nhắn đã được gửi đến 1409