Báo điện tử VTC News
Thứ Sáu, ngày 1 tháng 8 năm 2014
Dân vội rút tiền từ NH Xây dựng: Quan chức Ngân hàng khuyến cáo

Dân vội rút tiền từ NH Xây dựng: Quan chức Ngân hàng khuyến cáo

(VTC News) - Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Đồng Tiến, đúng là có hiện tượng người dân rút tiền, và ông đã đưa ra khuyến cáo.

Dân vội rút tiền từ NH Xây dựng: Quan chức Ngân hàng khuyến cáo
Dân vội rút tiền từ NH Xây dựng: Quan chức Ngân hàng khuyến cáo Dân vội rút tiền từ NH Xây dựng: Quan chức Ngân hàng khuyến cáo
5101806

Dân vội rút tiền từ NH Xây dựng: Quan chức Ngân hàng khuyến cáo

Dân vội rút tiền từ NH Xây dựng: Quan chức Ngân hàng khuyến cáo 105 1806
Hơn 1.000.000 tin nhắnChung sức vì biển đảo quê hương Hơn 1.000.000 tin nhắn"Chung sức vì biển đảo quê hương"

Sau hai tháng phát động và triển khai chiến dịch "Chung sức vì biển đảo quê hương" (từ ngày 19/5 đến hết ngày 18/7,hơn 1 triệu tin nhắn đã được gửi đến 1409