Bộ Thông tin & Truyền thông đồng ý, không mua bản quyền Ngoại hạng Anh cao quá 20%
08:16 AM
Bộ Thông tin & Truyền thông đồng ý, không mua bản quyền Ngoại hạng Anh cao quá 20%
(VTC News) - Căn cứ vào báo cáo của Hiệp hội truyền hình trả tiền, Bộ Thông tin & Truyền thông hoàn toàn ủng hộ ý kiến này và tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp từ Thủ tướng
Bấm
để kết bạn với VTC News