Báo điện tử VTC News
Thứ Hai, ngày 22 tháng 12 năm 2014
Chuyện ngạc nhiên ở vùng núi nông dân bỗng thành tỷ phú

Chuyện ngạc nhiên ở vùng núi nông dân bỗng thành tỷ phú

(VTC News) - Nông dân ở xứ này, đất tính bằng hec-ta, tiền thì chỉ nhắc đến bạc tỷ.

Chuyện ngạc nhiên ở vùng núi nông dân bỗng thành tỷ phú