Báo điện tử VTC News
Thứ Tư, ngày 26 tháng 11 năm 2014
Tiễn biệt đại úy Hai Thành: Huyền thoại phá những vụ trọng án

Tiễn biệt đại úy Hai Thành: Huyền thoại phá những vụ trọng án

(VTC News) - Trong cơn mưa chiều nặng hạt, từng dòng người vẫn ra vào tiễn biệt đại úy Hai Thành - huyền thoại phá những vụ trọng án.

Tiễn biệt đại úy Hai Thành: Huyền thoại phá những vụ trọng án