Báo điện tử VTC News
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 12 năm 2014
Sập hầm thủy điện Đa Dâng: Sẽ mời chuyên gia nước ngoài cứu hộ

Sập hầm thủy điện Đa Dâng: Sẽ mời chuyên gia nước ngoài cứu hộ

(VTC News) – Theo thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ban chỉ đạo công tác cứu hộ nạn nhân vụ sập hầm thuỷ điện Đạ Dâng đã tính nhiều phương án, trong đó nhờ chuyên gia nước ngoài hỗ trợ cứu hộ cứu nạn.

Sập hầm thủy điện Đa Dâng: Sẽ mời chuyên gia nước ngoài cứu hộ