Báo điện tử VTC News
Thứ Sáu, ngày 18 tháng 4 năm 2014
Ghi ở tâm sởi: 'Khánh kiệt rồi, nếu cháu không đỡ, đành đưa cháu về...'

Ghi ở tâm sởi: 'Khánh kiệt rồi, nếu cháu không đỡ, đành đưa cháu về...'

(VTC News) – Nhà nghèo, cháu lớn bại não, cháu thứ hai hơn 7 tháng tuổi mắc sởi hơn tháng chuyển sang biến chứng, gia đình chị cũng chỉ cố được vài ngày nữa...

Ghi ở tâm sởi: 'Khánh kiệt rồi, nếu cháu không đỡ, đành đưa cháu về...'
Ghi ở tâm sởi: 'Khánh kiệt rồi, nếu cháu không đỡ, đành đưa cháu về...' Ghi ở tâm sởi: 'Khánh kiệt rồi, nếu cháu không đỡ, đành đưa cháu về...'
9108242

Ghi ở tâm sởi: 'Khánh kiệt rồi, nếu cháu không đỡ, đành đưa cháu về...'

Ghi ở tâm sởi: 'Khánh kiệt rồi, nếu cháu không đỡ, đành đưa cháu về...' 109 8242
Phát động chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa Phát động chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa"

Soạn tin HSTS gửi 1407 (14.000/sms) để tri ân các liệt sỹ tại Trường Sa và tử sĩ tại Hoàng Sa đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biên đảo Việt Nam