Báo điện tử VTC News
Thứ Năm, ngày 18 tháng 12 năm 2014
Bình thường hóa quan hệ Mỹ - Cuba: Ai sẽ được lợi?

Bình thường hóa quan hệ Mỹ - Cuba: Ai sẽ được lợi?

(VTC News) - Sau khi bình thường hóa quan hệ 2 nước sẽ không tránh được những thời điểm xảy ra sự nghi ngờ, thất bại, New York Times phân tích.

Bình thường hóa quan hệ Mỹ - Cuba: Ai sẽ được lợi?