Báo điện tử VTC News
Thứ Sáu, ngày 22 tháng 8 năm 2014
Quảng cáo trà xanh C2 Ô Long lừa bịp: Nhà máy nguyên liệu chỉ để... nuôi chó

Quảng cáo trà xanh C2 Ô Long lừa bịp: Nhà máy nguyên liệu chỉ để... nuôi chó

(VTC News) – Cho đến hiện tại, người ta chỉ thấy ở đó nuôi rất nhiều chó dữ, kín cổng cao tường, không còn hoạt động từ mấy năm nay

Quảng cáo trà xanh C2 Ô Long lừa bịp: Nhà máy nguyên liệu chỉ để... nuôi chó
Quảng cáo trà xanh C2 Ô Long lừa bịp: Nhà máy nguyên liệu chỉ để... nuôi chó Quảng cáo trà xanh C2 Ô Long lừa bịp: Nhà máy nguyên liệu chỉ để... nuôi chó
5101628

Quảng cáo trà xanh C2 Ô Long lừa bịp: Nhà máy nguyên liệu chỉ để... nuôi chó

Quảng cáo trà xanh C2 Ô Long lừa bịp: Nhà máy nguyên liệu chỉ để... nuôi chó 105 1628
Phát động chiến dịch Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam Phát động chiến dịch "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam"

Sáng ngày 4/8/2014 tại trụ sở Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát động phong trào nhắn tin từ thiện qua cổng tin nhắn 1409 với cú pháp DACAM.