Báo điện tử VTC News
Thứ Hai, ngày 21 tháng 4 năm 2014
Đổi chủ dự án: Khách hàng lợi hay thiệt?

Đổi chủ dự án: Khách hàng lợi hay thiệt?

(VTC News) – Dự án “đổi chủ”, khách hàng khấp khởi vừa mừng vừa lo vì lợi thì ít mà hại thì nhiều.

Đổi chủ dự án: Khách hàng lợi hay thiệt?
Đổi chủ dự án: Khách hàng lợi hay thiệt? Đổi chủ dự án: Khách hàng lợi hay thiệt?
6103369

Đổi chủ dự án: Khách hàng lợi hay thiệt?

Đổi chủ dự án: Khách hàng lợi hay thiệt? 106 3369
Phát động chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa Phát động chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa"

Soạn tin HSTS gửi 1407 (14.000/sms) để tri ân các liệt sỹ tại Trường Sa và tử sĩ tại Hoàng Sa đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biên đảo Việt Nam