Báo điện tử VTC News
Thứ Năm, ngày 24 tháng 4 năm 2014
Việt Nam xin rút đăng cai ASIAD 18 bằng cách nào?

Việt Nam xin rút đăng cai ASIAD 18 bằng cách nào?

(VTC News)- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh sẽ dẫn đầu phái đoàn sang Kuwait đàm phán với Hội đồng Olympic Châu Á xin rút quyền đăng cai ASIAD 18.

Việt Nam xin rút đăng cai ASIAD 18 bằng cách nào?
Việt Nam xin rút đăng cai ASIAD 18 bằng cách nào? Việt Nam xin rút đăng cai ASIAD 18 bằng cách nào?
9108595

Việt Nam xin rút đăng cai ASIAD 18 bằng cách nào?

Việt Nam xin rút đăng cai ASIAD 18 bằng cách nào? 109 8595
Phát động chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa Phát động chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa"

Soạn tin HSTS gửi 1407 (14.000/sms) để tri ân các liệt sỹ tại Trường Sa và tử sĩ tại Hoàng Sa đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biên đảo Việt Nam