Báo điện tử VTC News
Chủ Nhật, ngày 21 tháng 12 năm 2014
Bộ trưởng Lực lượng vũ trang Cuba duyệt đội danh dự QĐND Việt Nam

Bộ trưởng Lực lượng vũ trang Cuba duyệt đội danh dự QĐND Việt Nam

(VTC News) - Thượng tướng Leopoldo Cintra Frias, Bộ trưởng Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba duyệt đội danh dự Quân đội Việt Nam sáng 21/12.

Bộ trưởng Lực lượng vũ trang Cuba duyệt đội danh dự QĐND Việt Nam