Báo điện tử VTC News
Thứ Bảy, ngày 25 tháng 4 năm 2015
Lính đặc công đã giải phóng đảo Trường Sa thế nào?
Lính đặc công đã giải phóng đảo Trường Sa thế nào?

(VTC News) - Khi nghe tiếng loa và nhìn thấy lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, viên sỹ quan chỉ huy quân ngụy phòng thủ đảo đã hạ lệnh cho binh lính đầu hàng.

Lính đặc công đã giải phóng đảo Trường Sa thế nào?
Ngày cuối cùng nhắn tin ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Ngày cuối cùng nhắn tin ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Đến 24h ngày 23/03/2015 sẽ kết thúc chương trình nhắn tin ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam kêu gọi. Mỗi tin nhăn với cú pháp MX gửi 1409 sẽ góp 18.000 vào các dự án hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.