Báo điện tử VTC News
Thứ Sáu, ngày 29 tháng 8 năm 2014
Trẻ em, người già chùa Bồ Đề bịn rịn đến nơi ở mới

Trẻ em, người già chùa Bồ Đề bịn rịn đến nơi ở mới

(VTC News) - Trẻ em và người già chùa Bồ Đề bịn rịn chia tay người ở lại để tiếp tục được chuyển đến các Trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn TP Hà Nội.

Trẻ em, người già chùa Bồ Đề bịn rịn đến nơi ở mới
Trẻ em, người già chùa Bồ Đề bịn rịn đến nơi ở mới Trẻ em, người già chùa Bồ Đề bịn rịn đến nơi ở mới
7104634

Trẻ em, người già chùa Bồ Đề bịn rịn đến nơi ở mới

Trẻ em, người già chùa Bồ Đề bịn rịn đến nơi ở mới 107 4634
Phát động chiến dịch Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam Phát động chiến dịch "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam"

Sáng ngày 4/8/2014 tại trụ sở Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát động phong trào nhắn tin từ thiện qua cổng tin nhắn 1409 với cú pháp DACAM.