Báo điện tử VTC News
Thứ Tư, ngày 26 tháng 11 năm 2014
Tranh cãi khu nghỉ dưỡng ở Hải Vân: ‘An ninh quốc phòng là trên hết’

Tranh cãi khu nghỉ dưỡng ở Hải Vân: ‘An ninh quốc phòng là trên hết’

(VTC News) – Liên quan đến tranh chấp tại núi Hải Vân, ĐBQH Phạm Trường Dân cho rằng phải đặt vấn đề an ninh quốc phòng lên trên hết.

Tranh cãi khu nghỉ dưỡng ở Hải Vân: ‘An ninh quốc phòng là trên hết’