Báo điện tử VTC News
Thứ Sáu, ngày 28 tháng 11 năm 2014
Đại biểu Quốc hội: 'Có cán bộ nói rất hay nhưng toàn làm trái ngược'

Đại biểu Quốc hội: 'Có cán bộ nói rất hay nhưng toàn làm trái ngược'

(VTC News) – Đại biểu Quốc hội cho rằng có một số cán bộ khi còn đương chức thì nói rất hay nhưng vào thực tiễn thì không làm đúng như lời đã nói.

Đại biểu Quốc hội: 'Có cán bộ nói rất hay nhưng toàn làm trái ngược'