Báo điện tử VTC News
Thứ Hai, ngày 15 tháng 9 năm 2014
Nguyên lãnh đạo Tổng cục Thuế: Ngành Thuế có mặt trái không, làm sao biết được

Nguyên lãnh đạo Tổng cục Thuế: Ngành Thuế có mặt trái không, làm sao biết được

(VTC News) - Nguyên lãnh đạo Tổng cục Thuế nói bà không thể biết ngành Thuế có mặt trái hay không trước tình trạng thi vào ngành này nóng đột biến.

Nguyên lãnh đạo Tổng cục Thuế: Ngành Thuế có mặt trái không, làm sao biết được
Nguyên lãnh đạo Tổng cục Thuế: Ngành Thuế có mặt trái không, làm sao biết được Nguyên lãnh đạo Tổng cục Thuế: Ngành Thuế có mặt trái không, làm sao biết được
9109947

Nguyên lãnh đạo Tổng cục Thuế: Ngành Thuế có mặt trái không, làm sao biết được

Nguyên lãnh đạo Tổng cục Thuế: Ngành Thuế có mặt trái không, làm sao biết được 109 9947
Phát động chiến dịch Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam Phát động chiến dịch "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam"

Sáng ngày 4/8/2014 tại trụ sở Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát động phong trào nhắn tin từ thiện qua cổng tin nhắn 1409 với cú pháp DACAM.