Báo điện tử VTC News
Thứ Tư, ngày 26 tháng 11 năm 2014
Tổng Thanh tra Chính phủ: 'Đang thu hồi tài sản của ông Truyền'

Tổng Thanh tra Chính phủ: 'Đang thu hồi tài sản của ông Truyền'

(VTC News) – Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết sau khi Ủy ban kiểm tra Trung ương kết luận, các cơ quan chức năng đang tiến hành thu hồi tài sản của ông Truyền.

Tổng Thanh tra Chính phủ: 'Đang thu hồi tài sản của ông Truyền'