Báo điện tử VTC News
Thứ Bảy, ngày 1 tháng 11 năm 2014
Ngân hàng đối mặt với nợ xấu cao, nguy cơ bị thao túng

Ngân hàng đối mặt với nợ xấu cao, nguy cơ bị thao túng

(VTC News) – Thảo luận của các đại biểu Quốc hội cho thấy ngành ngân hàng vẫn phải đối mặt với nợ xấu và nguy cơ thao túng cao.

Ngân hàng đối mặt với nợ xấu cao, nguy cơ bị thao túng
Tiếp sức quân và ngư dân nơi biển đảo Tiếp sức quân và ngư dân nơi biển đảo

Chiến dịch "Biển đảo quê hương" tiếp nhận tin nhắn ủng hộ cho ngư dân bám biển và hỗ trợ chia sẻ với gia đình các chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn qua 1409.