Báo điện tử VTC News
Chủ Nhật, ngày 29 tháng 3 năm 2015
Trực tiếp: Tang lễ Thủ tướng Lý Quang Diệu tại Singapore
Trực tiếp: Tang lễ Thủ tướng Lý Quang Diệu tại Singapore

VTC News tiếp sóng trực tiếp tang lễ cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, linh cữu của ông sẽ được đưa theo tuyến đường 15,4 km qua nhiều địa điểm quan trọng của Singapore

Trực tiếp: Tang lễ Thủ tướng Lý Quang Diệu tại Singapore
Ngày cuối cùng nhắn tin ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Ngày cuối cùng nhắn tin ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Đến 24h ngày 23/03/2015 sẽ kết thúc chương trình nhắn tin ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam kêu gọi. Mỗi tin nhăn với cú pháp MX gửi 1409 sẽ góp 18.000 vào các dự án hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.