Báo điện tử VTC News
Thứ Ba, ngày 16 tháng 9 năm 2014
Báo Trung Quốc: Giàn khoan Hải Dương 981 phát hiện mỏ khí khổng lồ ở Biển Đông

Báo Trung Quốc: Giàn khoan Hải Dương 981 phát hiện mỏ khí khổng lồ ở Biển Đông

(VTC News) - Tờ Hoàn Cầu thời báo loan tin giàn khoan Hải Dương 981 của nước này phát hiện một mỏ khí đốt 'khổng lồ' ở Biển Đông.

Báo Trung Quốc: Giàn khoan Hải Dương 981 phát hiện mỏ khí khổng lồ ở Biển Đông
Báo Trung Quốc: Giàn khoan Hải Dương 981 phát hiện mỏ khí khổng lồ ở Biển Đông Báo Trung Quốc: Giàn khoan Hải Dương 981 phát hiện mỏ khí khổng lồ ở Biển Đông
8107871

Báo Trung Quốc: Giàn khoan Hải Dương 981 phát hiện mỏ khí khổng lồ ở Biển Đông

Báo Trung Quốc: Giàn khoan Hải Dương 981 phát hiện mỏ khí khổng lồ ở Biển Đông 108 7871
Phát động chiến dịch Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam Phát động chiến dịch "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam"

Sáng ngày 4/8/2014 tại trụ sở Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát động phong trào nhắn tin từ thiện qua cổng tin nhắn 1409 với cú pháp DACAM.