Báo điện tử VTC News
Thứ Năm, ngày 31 tháng 7 năm 2014
Thủ tướng: Tái giá vẫn được phong Mẹ Việt Nam anh hùng

Thủ tướng: Tái giá vẫn được phong Mẹ Việt Nam anh hùng

(VTC News) – Thủ tướng đã giao Bộ Nội vụ hướng dẫn đồng ý tái giá vẫn được phong danh hiệu Bà mẹ VNAH, chấm dứt tranh cãi những ngày qua.

Thủ tướng: Tái giá vẫn được phong Mẹ Việt Nam anh hùng
Thủ tướng: Tái giá vẫn được phong Mẹ Việt Nam anh hùng Thủ tướng: Tái giá vẫn được phong Mẹ Việt Nam anh hùng
7104804

Thủ tướng: Tái giá vẫn được phong Mẹ Việt Nam anh hùng

Thủ tướng: Tái giá vẫn được phong Mẹ Việt Nam anh hùng 107 4804
Hơn 1.000.000 tin nhắnChung sức vì biển đảo quê hương Hơn 1.000.000 tin nhắn"Chung sức vì biển đảo quê hương"

Sau hai tháng phát động và triển khai chiến dịch "Chung sức vì biển đảo quê hương" (từ ngày 19/5 đến hết ngày 18/7,hơn 1 triệu tin nhắn đã được gửi đến 1409