HLV Miura mù mịt về tương lai, vẫn nguyện cống hiến cho bóng đá Việt Nam
12:37 PM
HLV Miura mù mịt về tương lai, vẫn nguyện cống hiến cho bóng đá Việt Nam
(VTC News) – HLV Miura khẳng định, tới thời điểm này, ông khắc việc mình có được gia hạn hợp đồng hay không nhưng chừng nào còn làm việc, ông vẫn làm tốt nhất có thể.
Bấm
để kết bạn với VTC News