Báo điện tử VTC News
Thứ Ba, ngày 23 tháng 9 năm 2014
Thảm thương phận ‘cây ướp xác’ khổng lồ ở Tây Côn Lĩnh

Thảm thương phận ‘cây ướp xác’ khổng lồ ở Tây Côn Lĩnh

(VTC News) – Hai cây ngọc am khổng lồ cuối cùng không chỉ của Việt Nam, mà của cả thế giới, đã bị đốn hạ không thương tiếc.

Thảm thương phận ‘cây ướp xác’ khổng lồ ở Tây Côn Lĩnh
Thảm thương phận ‘cây ướp xác’ khổng lồ ở Tây Côn Lĩnh Thảm thương phận ‘cây ướp xác’ khổng lồ ở Tây Côn Lĩnh
5102058

Thảm thương phận ‘cây ướp xác’ khổng lồ ở Tây Côn Lĩnh

Thảm thương phận ‘cây ướp xác’ khổng lồ ở Tây Côn Lĩnh 105 2058
"Lòng tin - Bằng khen không dấu đỏ"

Sau 6 năm hoạt động, Cổng nhân đạo Quốc gia (Cổng 1400) đã thực sự lan tỏa, tạo được niềm tin cậy của người dân từ nhiều nơi trên đất nước.