Xem xét kỷ luật nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam

(VTC News) - UBKT TƯ kết luận về việc xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Việt Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM).

Theo đó, trong thời gian giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, ông Thắng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, ký ban hành và tổ chức thực hiện một số quy định về quản lý kinh doanh không đúng thẩm quyền; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT T.Ư đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Việt Thắng theo thẩm quyền.

>>> Đọc thêm: Thương vụ MobiFone mua AVG: Đề nghị xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn

PV
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU