VOV có cơ quan thường trú tại Indonesia

Đây là cơ quan thường trú thứ 12 tại nước ngoài của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thủ tướng đã đồng ý chủ trương Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thành lập cơ quan thường trú tại Indonesia, hoạt động chung cho cả khu vực ASEAN. Đây sẽ là cơ quan thường trú 12 tại nước ngoài của VOV.

Thủ tướng yêu cầu Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai cụ thể.

Trước đó, VOV đã thành lập cơ quan thường trú tại các nước: Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Mỹ, Thái Lan, Ai Cập, Lào, Campuchia, Australia, Séc. 

Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU