Video: Số phận mong manh dưới những cẩu tháp công trình trên cao

Không khó bắt gặp những công trình ở Hà Nội có cần cẩu treo lơ lửng trên đầu người đi đường.

 

Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU