Video: Chủ tịch nước lái máy cày trong lễ Tịch Điền ở Hà Nam

Khác với mọi năm là cày trâu, năm nay Chủ tịch nước lái máy cày hưởng ứng phong trào “công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn” trong lễ Tịch Điền - ngày hội xuống đồng ở tỉnh Hà Nam.

>>> Đọc thêm: Thủ tướng cùng hàng nghìn người dân tham dự lễ hội Gò Đống Đa

Bình luận